Priskin_Tort_szovegek_kep

Történeti szövegek az ókori EgyiptombólAz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Történeti szövegek az ókori Egyiptomból

az oktató neve

Priskin Gyula

az oktató beosztása

tanársegéd

az oktató tanszéke

Ókortörténeti Tanszék

az oktató ímélcíme

priskin.gyula@gmail.com

az óra helye

V.tanterem, Móra épület, Zoltán utca

az óra időpontja

Kedd, 14:00 – 15:30


A kurzus leírása


rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus konkrét szövegek vizsgálatán keresztül bemutatja az ókori egyiptomiak felfogását saját történelmükről, valamint megtárgyalja azokat a folyamatokat, melyek során ezek a szövegek elősegítették az egyiptomiak kulturális identitásának kialakítását. Az órákon a hallgatók betekintést nyernek az egyiptomi historiográfia különböző műfajaiba (királyi évkönyvek, királylisták, egyes történelmi eseményeket megörökítő sztélék és monumentális jelenetek, expedíciós leírások, krónikák).

 

részletes (hetekre bontott) tematika

 1. hét Bevezetés.
 2. hét Az ország egyesítése. Címkék, paletták.
 3. hét Óbirodalom. Palermói kő.
 4. hét Óbirodalom. Westcar papirusz.
 5. hét Középbirodalom. Szinuhe története.
 6. hét Újbirodalom. Királylisták.
 7. hét ZH
 8. hét Újbirodalom. Csatajelenetek.
 9. hét Harmadik Átmeneti Kor. Sabaka-kő.
 10. hét Későkor. Hérodotosz.
 11. hét Későkor. Démotikus krónika.
 12. hét Ptolemaiosz-kor. Manethón.
 13. hét Római kor. Plutarkhosz, Ízisz és Ozirisz.
 14. hét ZH

 


Olvasmányok, kiegészítő anyagok


a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

Coospace

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Baines, John és Málek, Jaromír, Az ókori Egyiptom atlasza. Budapest: Helikon, 1992.

Kákosy László, Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Budapest: Osiris, 1998.

Shaw, Ian (szerk.), Az ókori Egyiptom története. Budapest: Gold Book, é.n.

Reeves, Nicholas, Az ókori Egyiptom felfedezésének krónikája. Budapest: Cartaphilus, 2002.

Harmatta János (szerk), Ókori keleti történeti chrestomathia. Budapest: Osiris, 2003. (= ÓKTCH)

Bongioanni, Alessandro et al. (szerk.), A kairói Egyiptomi Múzeum képes kalauza. Budapest: Geographia, 2003. (= KEMKK)

Kóthay Katalin Anna és Gulyás András, Túlvilág és mindennapok az ókori Egyiptomban. Források a Kr.e. 3–2. évezredből. Miskolc: Bíbor Kiadó, 2007.

Hsu, Shih-Wei, The Palermo Stone: the Earliest Royal Inscription from Ancient Egypt, Altorientalische Forschungen 37 (2010), 68–89.

Dobrovits Aladár, A paraszt panaszai. Óegyiptomi novellák. Budapest: Helikon, 1963.

Feldherr, Andrew és Grant, Hardy (szerk.), The Oxford History of Historical Writing 1, Beginnigs to AD 600. Oxford: Oxford University Press, 2011. (= OHHW 1)

Bács Tamás, Királyi elődök tisztelete. Megjegyzések egy késő Ramesszida királylistához, in Bács T. et al. (szerk.), 100 év után. Emlékkonferencia a Keleti Népek Ókori Története Tanszék alapításának 100. évfordulóján. Budapest: ELTE, 2011, 49–61.

Hérodotosz, A görög-perzsa háború (ford. Muraközi Gyula). Budapest: Osiris, 2007.

Plutarkhosz, Iszisz és Oszirisz (ford. W. Salgó Ágnes). Budapest: Európa, 1986.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)