Priskin_Ptolemaiosz

Egyiptom története a Ptolemaiosz-korban


Az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Egyiptom története a Ptolemaiosz-korban

az oktató neve

Priskin Gyula

az oktató beosztása

tanársegéd

az oktató tanszéke

Ókortörténeti Tanszék

az oktató ímélcíme

priskin.gyula@gmail.com

az óra helye

V. tanterem, Móra épület, Zoltán utca

az óra időpontja

Kedd, 16:00 – 17:30

 

A kurzus leírása

 

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus a hellenisztikus kori Egyiptom történetét (i.e. IV. század vége–i.e. 30) tekinti át. A kiadott forrásanyag (történetírói elbeszélések, papiruszok, régészeti leletek) és modern szakirodalmi szemelvények segítségével a hallgatók képet kapnak a korszak politikai történetéről, a Ptolemaiosz-kori Egyiptom társadalmáról, gazdaságáról és kultúrájáról, különös tekintettel azokra a fejleményekre, amelyek ekkor Egyiptomot összekapcsolták a tágabb Földközi-tengeri térség eseményeivel.

részletes (hetekre bontott) tematika

 1. hét Bevezetés. Egyiptom a Későkorban.
 2. hét Nagy Sándor
 3. hét I. Ptolemaiosz
 4. hét II. és III. Ptolemaiosz
 5. hét IV. Ptolemaiosz
 6. hét V. Ptolemaiosz
 7. hét ZH
 8. hét Felkelések Thébában
 9. hét VI. Ptolemaiosz
 10. hét VI. Ptolemaiosztól IX. Ptolemaioszig
 11. hét Dinasztikus hatalmi harc IX., X., és XI. Ptolemaiosz között
 12. hét Egyiptom Róma ölelésében: XII. Ptolemaiosz
 13. hét VII. Kleopátra
 14. hét ZH

 

 

Olvasmányok, kiegészítő anyagok

 

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

Coospace

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Shaw, Ian (szerk.), Az ókori Egyiptom története, Budapest: Gold Book, é.n.

Kákosy László, Az ókori Egyiptom története és kultúrája, Budapest: Osiris, 1998.

Harmatta János (szerk), Ókori keleti történeti chrestomathia, Budapest: Osiris, 2003.

Reeves, Nicholas, Az ókori Egyiptom felfedezésének krónikája, Budapest: Cartaphilus, 2002.

Hölbl, Günther, A History of the Ptolemaic Empire, London: Routledge, 2001.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)