SzekelyMelinda_BSZE

Brennustól Attiláig - válságos időszakok RómábanAz oktató és a kurzus adatai:

a kurzus címe

Brennustól Attiláig - válságos időszakok Rómában

az oktató neve

Székely Melinda

az oktató beosztása

tszv. egyetemi docens

az oktató tanszéke

SZTE BTK Ókortörténeti Tanszék

az oktató ímélcíme

dszekelymelinda@gmail.com

az óra helye

Kristó-terem

az óra időpontja

hétfő, 12:00 - 13:30


A kurzus leírása:


rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzuson az ókori Rómát ért külső támadásokkal és a belső problémák nyomán kialakuló válsághelyzetekkel foglalkozunk a korai köztársaság időszakától kezdve a késő császárkorig. Vizsgáljuk a barbár támadók (kelták, germánok, hunok) társadalmi viszonyait, harcmodorát és fegyverzetét, összehasonlítjuk a korabeli római hadsereg felszerelésével és taktikájával. A kortárs történetírók művei alapján áttekintjük a római császárkor társadalmi, gazdasági válságjelenségeit, és elemezzük, hogy milyen kísérletek történtek a válságos időszakok felszámolására.

részletes (hetekre bontott) tematika

1. 02. 05. A római történelem korszakai, a római kor jelentősége

2. 02. 12. Kelta támadás Róma ellen; a kelták

3. 02. 19. Kimber-teuton támadás; a germánok

4. 02. 26. Augustus kora – a Murena-összeesküvés, Arminius felkelése Germaniában

5. 03. 05. 1. század – Boudica felkelése Britanniában; a 68-69-es polgárháború; a trónutódlás problémája Vespasianus alatt

6. 03. 12. 2. század – kísérlet a szegénység felszámolására;

Marcus Aurelius és a germánok

7. 03. 19. A 193-194-es polgárháború; a Severus-dinasztia

8. 04. 09. A 3. századi válság

9. 04. 16. Diocletianus és a keresztények;

Constantinus és a családi viszályok

10. 04. 23. A gótok; a Valentinianus-dinasztia

11. 04. 30. Theodosius kora – Magnus Maximus és Arbogastes felkelése

12. 05. 07. A vandálok; Stilicho és a katonai parancsnokok

13. 05. 14. A hunok; az 5. század problémái

 


Olvasmányok, kiegészítő anyagok:


a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

Coospace