Tomka2_BSZE

Globalizáció, integráció, jóléti állam: Jelenkori társadalmi folyamatok hosszú távú perspektívábanAz oktató és a kurzus adatai:

a kurzus címe

Globalizáció, integráció, jóléti állam: Jelenkori társadalmi folyamatok hosszú távú perspektívában

az oktató neve

Tomka Béla

az oktató beosztása

egyetemi tanár

az oktató tanszéke

Jelenkortörténeti Tanszék

az oktató ímélcíme

tomka@hist.u-szeged.hu

az óra helye


hétfő, 10:00 - 12:00

az óra időpontja

Kristó Gyula tanterem


A kurzus leírása:


rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

Az előadás célja, hogy a hallgatók megismerjék néhány nagy fontosságú mai társadalmi jelenség történeti előzményeit és szélesebb összefüggéseit. A hazai nyilvánosságban az utóbbi években mind gyakrabban találkozhatunk társadalmi folyamatok és problémák egyoldalú, sőt, nem egyszer manipulatív bemutatásával. Ugyanígy megfigyelhető a múlt instrumentalizálása, vagyis a történelem eszközként való felhasználása a politikai és társadalmi vitákban. A téves információk helyesbítése, a történelmi változások leegyszerűsítő értelmezésének korrigálása a történelemmel hivatásszerűen foglalkozók – oktatók, kutatók, egyetemi hallgatók – egyik jelentős társadalmi feladata. Ennek megfelelően a kurzus a hosszú távú perspektíva alkalmazásával segíteni kívánja a jobb eligazodást a mai vitákban. A félévben sor kerül több, a közbeszédben is erősen jelen lévő probléma feldolgozására, mint pl. új fejlemény-e a globalizáció, vagy régóta kíséri az emberiséget; milyen módon zárkózhat fel egy nemzetgazdaság az élenjárókhoz, s milyen tényezők okozzák a gazdasági lemaradást; valóban válságban van-e a család intézménye; beszélhetünk-e a jóléti állam hanyatlásáról, vagy inkább válságmítoszról van szó.

részletes (hetekre bontott) tematika

1. Bevezetés: Mire jó a történelem?

 

2. Nemzetek, nemzetállamok, nacionalizmusok

Győri Szabó Róbert: Fogalmi alapvetés: nemzet, nemzetállam, önrendelkezés, autonómia. In Uő: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Budapest: Osiris, 2006. 19-43.

 

3. A globalizáció: Hullámok és minőségi változások

Szántó Diana: Globalizáció. In Koppány Judit – Udvarhelyi Éva Tessza (szerk.): A világ az iskolában. Tanulmányok a globalizációról tanároknak. Budapest: Artemisszió Alapítvány, 2009. 8–15.

 

4. Gazdasági felzárkózások és lemaradások a 20. században és azon túl

Tomka Béla: Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris, 2009. 247-273.

 

5. Környezettörténet: Az ember változó szerepe a Földön

 

6. Demográfiai trendek: kormegoszlás és vándorlás. A család átalakulása: Termelési egységtől a romantikus kapcsolatokig

Tomka: Európa társadalomtörténete a 20. században, i. m. 87-138.

 

7. A jóléti állam: Válság vagy válságmítosz?

Tomka: Európa társadalomtörténete a 20. században, i. m. 203-246.

8. Az európai identitás és az európai egység

Arató Krisztina – Koller Boglárka: Európa utazása: Integrációtörténet. Budapest: Gondolat, 2009. 15-31.

Göncz Borbála: Európai identitás?! Pro Minoritate, 23. évf. (2013) 1. szám. 79-95.

 

9. Demokrácia és a jelzős demokráciák

Peter Mair: Democracies. In Daniele Caramani (ed.): Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press, 2011. 79-95.

 

10. Ellenségképek és politikai erőszak a jelenkori történelemben

Tomka Béla: Az első világháború mint történeti korszakhatár. In Tomka Béla (szerk.): Az első világháború következményei Magyarországon. Budapest: Osiris – Országgyűlés Hivatala, 2015. 7-23.

 

11. Modernitás, posztmodernitás és társaik: Milyen korban élünk?

 

12. Összefoglalás 


Olvasmányok, kiegészítő anyagok:


kötelező olvasmányok (ha vannak)

beszúrva, óráról órára

Konzultáció

Hétfőnként, 14:00–15:00;

Telefon: (62) 544–806 (munkahely)

Tanszéki információk:

http://www2.arts.u-szeged.hu/legegyt/

Facebook:

https://www.facebook.com/SZTEjelenkor/