Publikationen


Beeh, Christoph (2019): Schnittstelle Korpora und Fremdsprachenunterricht – Zur Arbeit mit Lernerkorpora des Deutschen als Fremdsprache. In: Drewnowska-Vargáné, Ewa / Kappel, Péter / Bernadett Modrián-Horváth / Rauzs, Orsolya (Hrsg.): „Vnd der gieng treulich, weislich vnd mëndlich mit den sachen vmb“ (= Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag). Szeged: Institut für Germanistik, S. 395-413.


Beeh, Christoph, Ewa Drewnowska-Vargáné, Péter Kappel, Bernadett Modrián-Horváth, Andreas Nolda, Orsolya Rauzs, and György Scheibl (2021). Dulko-Handbuch: Aufbau und Annotationsverfahren des deutsch-ungarischen Lernerkorpus. Version 1.0. Universität Szeged.


Engi, Balázs (2020): Analyse der syntaktischen Fehler von Studierenden in germanistischen Lehrgängen. Diplomarbeit, Universität Szeged.


Hirschmann, Hagen / Andreas Nolda (2019). Dulko – auf dem Weg zu einem deutsch-ungarischen Lernerkorpus. In Neues vom heutigen Deutsch: Empirisch – methodisch – theoretisch, ed. by Ludwig Eichinger and Albrecht Plewnia, Institut für Deutsche Sprache: Jahrbuch 2018, Berlin: de Gruyter, 339–342.


Kappel, Péter, Bernadett Modrián-Horváth, Andreas Nolda, and Ewa Vargáné Drewnowska (2020). Német-magyar nyelvtanulói korpusz (Dulko). In: XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia: Szeged, 2020. január 23–24., ed. by Gábor Berend, Gábor Gosztolya, and Veronika Vincze, Szegedi Tudományegyetem, 369–383.


Kiss, Nóra (2021): Analyse der Nominalflexion im deutsch-ungarischen Lernerkorpus (Dulko). Diplomarbeit, Universität Szeged.


Nolda, Andreas (2019). Annotation von Lernerdaten mit EXMARaLDA (Dulko). Manuscript, Berlin: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.


Rauzs, Orsolya (2019): Übersetzungsbewertung und Fehlerkorrektur aus der Perspektive von Studierenden. In: Drewnowska-Vargáné, Ewa / Péter Kappel / Bernadett Modrián-Horváth / Orsolya Rauzs (Hrsg.): „Vnd der gieng treulich, weislich vnd mëndlich mit den sachen vmb“ (= Festschrift für Péter Bassola zum 75. Geburtstag). Szeged: Institut für Germanistik, S. 503-517.


Szerecz, Sára (2020): Empirische Analyse von Lernerfehlern im Bereich Verbvalenz aus dem Dulko-Übersetzungskorpus. Diplomarbeit, Universität Szeged.


Szerecz, Sára (2022): Verbvalenzfehler aus dem Übersetzungskorpus von Dulko. In: Katona, Tünde (Hrsg.): Haus als Spiegel - Terézia Moras Aliens - Seiltanz bei Kehlmann - Wüste als Raum - Possessive Attribute im 19. Jh. - Verbvalenzfehler in Übersetzungen. Beiträge Szegeder Germanistikstudierender zur deutschen Literatur- und Sprachwissenschaft. [Acta Germanica Iuvenum 3], Szeged, 225-281.


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

bolygo_bogozo_borito

Miért mesélünk egymásnak történeteket? Hogyan viszonyulunk a mesehagyományhoz? Miért és hogyan dolgozza fel különböző népek és régiók mesekincsét egy kortárs magyar (határon inneni és túli) író? Ezekre a kérdésekre is választ kaphat, ha ellátogat a Bolygó bogozó író-olvasó találkozóira.