Orosz nyelv és irodalom


Törzsképzés

Az orosz nyelven folyó Orosz nyelv és irodalom MA képzés keretében a hallgatók mesterfokú végzettséget kaphatnak az orosz nyelvészet és irodalom területén, miközben a Közös Európai Referencia-keret szerinti C1-es szintű orosz nyelvtudásra tehetnek szert. Nem csupán fontos elméleti ismeretek birtokába juthatnak, hanem nyelvtudásuk által a hazai és a nemzetközi nyelvi szolgáltatói piac professzionális szereplőjévé is válhatnak Az Orosz nyelv és irodalom mesterszakon 4 féléves képzés folyik, melynek során lehetőség nyílik az alapszakon kényszerűen háttérbe szorult differenciált szakismeretek megszerzésére a kötelezően választható nyelvészeti és irodalmi specializáció keretein belül. (Kredetiarány: alapozó és szakmai tárgyak 100 kredit, a választott specializáció 20 kredit.)

Az alapozó és szakmai ismereti tárgyak elmélyült tudást nyújtanak többek között a nyelvtörténet, a kontrasztív nyelvi ismeretek, az orosz kultúrtörténet, valamint a kortárs orosz irodalom- és kultúraelméletek terén. .

Mindemellett a képzésben részt vevő hallgatók felkészülnek arra is, hogy képesek legyenek önálló kutatói és alkalmazói feladatok ellátására a ruszisztikai oktatásban és kutatásban, illetve megfelelő ismereteket szereznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához is.

Orosz irodalom és kultúra specializáció

A specializáció 20 kredit differenciált szakmai képzés keretében nyújt alapos ismereteket többek között az orosz folklorisztika és ikonológia, a műfordítás, valamint a kortárs orosz művészet- és irodalomértelmezés területén.

Orosz nyelvészet specializáció

A specializáció 20 kredit differenciált szakmai képzés keretében nyújt alapos ismereteket többek között a kognitív nyelvészet, a számítógépes nyelvészet, valamint az összehasonlító nyelvtörténet területén.

A szakról bővebben:

http://szlavisztika.szte.hu/szlav-intezet/

Mit érdemes még tudni róla?

A Szláv Intézet Facebook-oldala


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

holokauszt

Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának Politológiai Tanszéke és a Magyar Történelmi Társulat Szegedi és Dél-alföldi Csoportja tudományos konferenciát szervez A magyar holokauszt 80 év távlatából. Jogfosztás – deportálás – emlékezés címmel 2024. június 6-7-én a Jogi Kar Aulájában (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.).