_ma_kon_01_1170x277_jav

Könyvtár- és információtudomány


ahol a múltat, a jelent és a jövőt a tudás egyesíti

Törzsképzés

A mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett informatikai és könyvtártudományi ismereteik birtokában képesek az információs tartalmak előállításával, szervezésével, feldolgozásával, bemutatásával kapcsolatos feladatok elvégzésére és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások tervezésére és menedzselésére, a kultúra közvetítésére. A korszerű információs technológia teljes eszköztárát hasznosítva megfelelő ismeretekkel rendelkeznek alkalmazott informatikai feladatok megoldásához, könyvtári vezetői feladatok elvégzéséhez, illetve tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához. Diplomásaink az információs társadalom alapintézményeiben: vezető könyvtárakban, gazdasági, üzleti, közigazgatási, államigazgatási, valamint kulturális információszolgáltató intézményekben és központokban, továbbá egyéb informatikus könyvtáros képzettséget igénylő területeken helyezkednek el.

Biblioterápia specializáció

A specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő hermeneutikai és pszichológiai alapképzettséget szereznek ahhoz, hogy a művészetterápia irodalmi ágában szerzett jártasságukkal segítsék az iskolai, könyvtári, művelődési intézményekben zajló, illetve kórházi fejlesztő és megelőző egyéni és csoportterápiás foglalkozások szervezőit, maguk is képesek legyenek nem klinikai, hanem könyvtári, iskolai, művelődési intézményekben szervezett fejlesztő és megelőző foglalkozások vezetésére.

A specializációt elvégző szakemberekre iskolákban, könyvtárakban, művelődési és szociális intézményekben, kórházakban, segítő alapítványoknál, karitatív szervezeteknél, esetleg önkormányzatok szociális osztályain, pasztorációban van szükség, valamint minden olyan további intézményben, munkahelyen, ahol fejlesztő és megelőző biblioterápiás foglalkozásokkal segíthetik elő az egyének és közösségek mentális jóllétét.

Könyvtár- és információtudomány mesterképzés részeként más felsőoktatási intézményben nem indul ilyen képzés.

Régi nyomtatványok feldolgozása specializáció

A specializációt elvégzett szakemberek önállóan el tudják végezni a magyar és idegen nyelvű régi nyomtatványok tudományos földolgozását, valamint a régi nyomtatványokat gyűjtő intézmények szervezéséhez, menedzseléséhez szükséges gazdasági és vezetési ismeretekre is szert tesznek. A specializáció olyan hallgatóknak nyújt magas fokú speciális ismereteket, akik állami és egyházi könyvtárak, múzeumok, levéltárak régi könyves gyűjteményeiben, valamint bármely régi könyves gyűjteménnyel rendelkező egyéb intézményekben dolgoznak majd.

Tartalomfejlesztő menedzser specializáció

A specializáció hangsúlyosan a szak informatikai oldalára koncentrál: célja olyan szakemberek képzése, akik magas szintű hálózati és webtechnológiai, programozási ismeretekkel, az adatbázisok építésének és kezelésének ismeretével rendelkeznek, képesek strukturált szövegek, metaadatok és a teljes szövegű adatbázisok kezelésére, tartalomszolgáltatási projektek menedzselésére, internetes piackutatás és marketingmunka irányítására, webtervezésre és webszerkesztésre, a multimédiás és közösségi oldalak magas szintű fölhasználására.

A fejlett könyvtári informatikai megoldások (könyvtári adatszolgáltatások szervezése, új generációs könyvtári szoftverek) megismerése mellett nagy hangsúlyt kap az információk vizualizációja és a korszerű információszolgáltatások elemzése. A specializáció során nagy hangsúly kerül az olyan témákban való jártasságra, mint az Internet és a PR, a hálózott társadalom, a nonprofit szervezetek menedzsmentje, webtechnológia, programozási, HTML-, multimédia- és hálózati ismeretek, hálózati szolgáltatások, adatbázisok szervezése, továbbá a digitális szövegek kezelése, strukturált szövegek, metaadatok és a teljes szövegű adatbázisok kezelése. Folyamatosan – és erősen – növekszik az igény olyan szakemberekre, akik magas szinten képesek digitális tartalmakkal foglalkozni, így a specializáció elvégzése jó elhelyezkedési lehetőséget garantál.

Tudománymetria specializáció

A specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik tisztában vannak a tudományértékelés és -mérés elméleti és etikai vonatkozásaival, ismerik a jelenleg alkalmazott értékelési és mérési rendszereket; képesek segítséget nyújtani a kutatói közösségek munkájában, hatékonyságának növelésében; képesek kutatási trendek föltárására; segítséget tudnak nyújtani felsőoktatási és kutatóintézmények stratégiai tervezésében.

Az új specializációt elvégző szakemberekre a specifikus tudományértékelési és -mérési ismereteik miatt elsősorban egyetemi könyvtárakban, tudományos kutatóintézetekben, a versenyszféra kutatási szegmenst tartalmazó részében lesz szükség. Minthogy a tudománymetria az egész világon növekvő szerepet tölt be a kutatásszervezésben, együttműködések kialakításában, a felsőoktatási intézmények stratégiájának tervezésében és marketingjében, ilyen szakemberekre növekvő létszámban lesz szükség. Ilyen vagy ehhez hasonló specializáció egyetlen magyar felsőoktatási intézményben sincs.

Mit érdemes még tudni róla?

A szegedi könyvtártudományi képzés évek óta az ország vezető szakmai képzésének minősül. Hallgatóink azonnal a diplomaszerzés után – de többségükben már korábban, hallgatóként – munkát találnak szakmájukban (szakkönyvtárakban, tudományos és közgyűjteményekben, informatikai cégeknél, önkormányzatoknál stb.), sokukat már a képzés befejezése előtt alkalmazzák. A mesterképzés elvégzése feltétele a szakkönyvtárak, -gyűjtemények vezetői, középvezetői pozícióinak betöltéséhez.

A képzést a Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék gondozza.

A szakról bővebben: http://www.huminf.u-szeged.hu/Friss Hírek

Friss Hírek RSS

cikk_boritokepek

Hogyan történt az új pénzek beváltása a 14. században? Hogyan kapott „mentelmi jogot” Doncs mester I. Károly királytól? Miért a nemzetségi származásra utal, de a kiválóságot jelenti a "nemes" szavunk? Hogyan alakult ki a pápai adók "átutalása"? Beszámolunk a konferencia plenáris előadásairól, és elmondjuk, milyennek látták a PhD-előadásokat azok, akik Kristó Gyula professzor szegedi középkorász konferenciáin kezdték a szakmát.