_ma_fin_01

Finnugrisztika


Törzsképzés

A Finnugrisztika mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik finnugrisztikai ismereteik birtokában alkalmasak szakterületükön tudományos munka végzésére. Ismerik az uráli (finnugor) nyelvek kialakulásának folyamatait, történetileg és társadalmilag változó formáit, beszélőik politikai, szociológiai, kulturális, gazdasági és nyelvi helyzetét. A képzés keretében több finnugor nyelvet (finn, udmurt) anyanyelvi lektortól lehet elsajátítani, valamint ezek mellett obi-ugor (manysi) és szamojéd (nganaszan) nyelveket is lehet választani.

A finnugrisztika nemzetközi tudomány, ami egyrészt az ismeretek jellegét, másrészt pedig az ismeretek elsajátításának módját is meghatározza. A tanszék kiterjedt és jól működő nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően segíti és támogatja a szakos hallgatók külföldi tanulmányait, részképzését. Hallgatóink rendszeresen részt vesznek sikeres nemzetközi finnugor kurzusokon is, ahol más egyetemek finnugor szakos hallgatóival tanulhatnak együtt a szakma legelismertebb tudósaitól.

A végzett hallgatóinknak nem csupán itthon, hanem külföldön is esélye van a szakma művelésére. A szakunkon végzett hallgatók finn és/vagy mást finnugor nyelvi tudása nyelvtanári, fordítói pályára is alkalmassá teszi őket. Ezen kívül hallgatóink különböző cégeknél, a legkülönfélébb területeken állják meg a helyüket. E képzés elvégzése után továbbtanulásra az uralisztikai PhD-programban nyílhat lehetőség.

A szakról bővebben:

A tanszék bemutatkozó filmje:

https://www.youtube.com/watch?v=Ff_6kryJZQ4
Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Idén, immáron huszonkettedik alkalommal, újra jelenléti formában szervezi meg karunk Hungarológia Központja a Nyári Egyetemet. A program keretében július 18-tól a világ különböző országaiból érkeznek a karra külföldi diákok, hogy a négyhetes itt-tartózkodásuk alatt közelebb kerülhessenek a magyar nyelvhez és kultúrához. Az idei év különlegessége, hogy a Nyári Egyetemmel párhuzamosan egy másik, hasonló célú program is elindul, július 26-án. A Manitobai Egyetemmel való új megállapodás alapján tíz kanadai diák tölt majd el három hetet Budapesten és Szegeden – a kulcsfogalom itt a köztéri emlékezet lesz.