diskurzuselemzés

Diskurzuselemzés

Prof. Dr. Németh T. Enikőaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Diskurzuselemzés

az oktató neve

prof. dr. Németh T. Enikő

az oktató beosztása

egyetemi tanár

az oktató tanszéke

Általános Nyelvészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

nemethen@hung.u-szeged.hu

az óra helye

Irinyi épület, Általános Nyelvészeti Tanszék tárgyaló

az óra időpontja

kedd 10-12

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A Diskurzuselemzés kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szóbeli és írásbeli diskurzusok elemzési lehetőségeivel a diskurzusszegmentációtól a nyelvhasználati stratégiák alkalmazásáig. Az olvasmányok önálló feldolgozása, közös megbeszélése, illetve az egyéni és csoportos elemzési feladatok elvégzése során a hallgatók képessé válnak önálló, kritikai elemzés végzésére és a különböző módszertanok szuverén, autonóm alkalmazására.

részletes (hetekre bontott) tematika

Témakörök

1. A diskurzuselemzés kutatási területe és módszerei.

2. A szóbeli diskurzusok szegmentálásának elméleti kérdései. A diskurzusok lehetséges egységei és a közöttük levő viszonyok. A szóbeli diskurzusok megnyilatkozás-példányokra tagolásának módszertana.

3. Diskurzusszegmentációs gyakorlatok. Kézi és gépi elemzések.

4. Szociálpszichológiai diskurzuselemzés: benyomáskeltés a diskurzusokban, kommunikációs automatizmusok és tudattalan befolyásolás, csoportok közötti nyelvi elfogultság, sztereotípiák fenntartása a nyelv segítségével.

5. Benyomáskeltési és sztereotípiaelemzési gyakorlatok az írott sajtó és az internetes médiumok diskurzusainak vizsgálatával. Egyéni és csoportfeladatok.

6. Kritikai diskurzuselemzés: a politikai propaganda elemzési módszerei.

7. Propagandaelemzési gyakorlatok. Egyéni és csoportfeladatok.

8. Jogi és bűnügyi diskurzuselemzés.

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

CooSpace támogatással folyik a kurzus.

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Síklaki István (szerk.) 2008. Szóbeli befolyásolás I. Nyelv, gondolkodás, kultúra. Budapest: Typotex. ISBN 9789639664746

Nemesi Attila László 2000. Benyomáskeltési stratégiák a társalgásban. Magyar Nyelv 96: 418-445.

Van Dijk, Teun A. 2000. A kritikai diskurzuselemzés elvei. In Szabó Márton, Kiss Balázs és Boda Zsolt szerk. Szövegváltozatok a politikára. Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 442-477.

Varga Marianna 2015. Bírói kérdésfeltevések a magyar tanú- és szakértői bizonyításokban. Jelentés és Nyelvhasználat 2: 79-107.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Tannen, Deborah – Heidi Ehernberger Hamilton – Deborah Schiffrin (szerk.) 2018. The handbook of discourse analysis. Second edition. (Blackwell Handbooks in Linguistics) Chichester Oxford: Wiley Blackwell.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep

Az SZTE BTK – hagyományainak megfelelően – díszoklevelet adományozott a 65, 60 és 50 éve végzett bölcsészkari hallgatóknak. A szeptember 16-i eseményen, amelynek a történelmileg is jelentős Auditorium Maximum adott helyet, negyvenöten vették át díszoklevelüket családtagjaik, barátaik körében.