Történelem BA; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Szerelmi mágia az ókorban


Időpont: 12:00-12:20

Terem: Magyar Történeti Szeminárium

Előadó: Illés Imre Áron

 

A történelem nemcsak a nagypolitika, a hadvezérek és uralkodók tanulmányozása, hanem a mindennapoké is. Ennek megfelelően az előadás az ókori élet egy érdekes részletébe, a mágiába világába és ezen belül kifejezetten a szerelmi mágia gyakorlatába nyújt betekintést.

 

Ami a török háborúk mögött van – Tolmácsok

 

Időpont: 12:30-12:50

Terem: Magyar Történeti Szeminárum

Előadó: Tóth Hajnalka

 

Magyarország török kori története sokkal több, mint háborúk és pártoskodás története. Két kultúra határán, egy többnyelvű világban megkerülhetetlen szerep jutott a hivatalos tolmácsoknak is. Nem voltak katonák, mégis gyakran életük kockáztatásával szolgálták és tartották fenn az államgépezeteket. Előadásomban egyrészt Johann Adam Lachowitz Habsburg udvari tolmács és Temesvári Oszmán aga díváni tolmács pályafutásán keresztül mutatom be, hogy miképpen válhatott valaki tolmáccsá a kora újkorban a keresztény, illetve az oszmán oldalon, továbbá, hogy a tolmácsok munkája milyen előnyökkel és hátrányokkal járt, egyáltalán tolmácsnak lenni presztízsszakmának számított-e, illetve hogy csak tolmácsoltak-e, és milyen előrelépési lehetőségeik lehettek. Másrészt bemutatom azokat a forrásokat, amelyeknek segítségével történészként képesek vagyunk a fenti életutakat rekonstruálni.

 

Világjáró magyarok Perzsiától Kínáig a 13–14. században

 

Időpont: 13:00-13:20

Terem: Magyar Történeti Szeminárium

Előadó: Kovács Szilvia

 

A középkori Eurázsia történetét kutatva a legváratlanabb helyeken bukkanhatunk magyarok nyomaira. Vannak köztük térítő szerzetesek, diplomaták, elhurcolt foglyok és kalandorok. Az előadás néhányuk történetén keresztül azt mutatja be, milyen céllal és hova jutottak el magyarok a perzsiai mongol uralkodó udvarától a pekingi császár birodalmáig, és milyen információkat köszönhet nekik az utókor.

 

Valami Amerika

 

Időpont: 13:30-13:50

Terem: Magyar Történeti Szeminárium

Előadó: Kökény Andrea

 

Az előadás röviden bemutatja az Amerikai Egyesült Államok megalakulásának történetét a gyarmati kortól a függetlenségi háborún keresztül az alkotmány elfogadásáig. Források segítségével megvizsgálja az észak-amerikai fejlődés sajátosságait és azokat az okokat, melyek miatt Amerika az „ígéret földje” lett.

 

 

Tudj meg többet a szervező tanszékről/intézetről és a szak(ok)ról itt!

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Boritokep_11

Robert Menasse osztrák esszé- és regényíró volt az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vendége, december 5-én. Bombitz Attila, a tanszék vezetője beszélgetett a szerzővel legújabb művei kapcsán Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről és a nacionalizmus térhódításáról a teltházas esten. Az esemény a budapesti Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jött létre.