Oktatáselméleti Kutatócsoport (OK)

ok1

 

Kutatásvezető:


Tagok:

 

Honlap: http://www.edu.u-szeged.hu/ok/

http://pedagogus.edia.hu/

 

Az Oktatáselméleti Kutatócsoport 2003-ban alakult. Kutatócsoport az SZTE Neveléstudományi Intézete mellett működik, annak több évtizedes kutatási és képzési hagyományára épít, kapcsolódik az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport munkájához, azzal közös infrastruktúrát tart fenn. Kutatásokat végez a neveléstudomány területén, feladatának tekinti különösen a matematikai és a természettudományos műveltség, az olvasás-szövegértés, valamint a tudáselsajátítást befolyásoló kognitív és affektív készségek vizsgálatát. Célja a kutatók és az eredmények alkalmazásában érintett iskolák közötti tartós partnerkapcsolat kiépítése és fenntartása, gyakorlati szakemberek bekapcsolása a kutatómunkába, az eredmények széles körű elterjesztésének segítése, a kutatás, a fejlesztés és a képzés egységének megteremtése. Projektjei közül néhányat kiemelve: az eDia és eLea rendszer fejlesztése; online mérés értékelés megvalósítása a finn Tampere városában lévő tabletprojektben; az egyetemi bemeneti mérés lebonyolítása; az eDia rendszer fejlesztése és működtetése több mint 900 partneriskola bevonásával.

Mikor alakult: 2003

Pályázati támogatás: TÁMOP-3.1.9-08/1-2009-0001

TÁMOP-3.1.9-11/1-2012-0001

EFOP-3.2.15-VEKOP-17

SAILS FP7

Konferenciák:   Pedagógiai Értékelési Konferencia http://www.edu.u-szeged.hu/pek/

Publikációk:

Molnár Gyöngyvér, Makay Géza és Ancsin Gábor (2018): Feladat- és tesztszerkesztés az eDia rendszerben. SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport, Szeged.

Habók, A. (2017). A tanulás tanulása – A tanulás hatékonyságát befolyásoló tényezők. Gondolat Kiadó, Budapest.

Csapó, B. és Funke, J. (Eds.). (2017). The Nature of Problem Solving. OECD, Paris.

az egységhez kötődő 2017 és 2018-ban publikálásra került publikációk (hazai és nemzetközi referált folyóirattanulmányok, könyvfejezetek) Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2018): The Efficacy and Development of Students’ Problem-Solving Strategies during Compulsory Schooling: Logfile Analyses. Frontiers in Psychology, 9:302. doi:10.3389/fpsyg.2018.00302

Csapó, B. & Molnár, Gy. (2017). Potential for assessing dynamic problem-solving at the beginning of higher education studies. Frontiers in Psychology, 8(2022). 1–12. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.02022

Pásztor-Kovács Anita, Pásztor Attila és Molnár Gyöngyvér (2018): Kollaboratív problémamegoldó képességet vizsgáló dinamikus teszt fejlesztése. Magyar Pedagógia, in Press.

Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2018): Technology-based diagnostic assessments for identifying early learning difficulties in mathematics. In: Fritz-Stratmann, A., Räsänen, P. and Haase, V. (Eds.): International Handbook of Mathematical Learning Difficulties. Springer, in Press.

Wu, H. & Molnár G. (2018): Computer-based Assessment of Chinese Students’ Component Skills of Problem Solving: A Pilot Study. International Journal of Information and Education Technology, 8(5), 381-356.

Molnár Gyöngyvér és Magyar Andrea (2018): A szóolvasó készség papíralapú és online értékelő-fejlesztő rendszere. In: Nagy József (szerk.): A funkcionális analfabétává válás megszüntetése. Mozaik Kiadó. in Press.

Tóth Alisa, Kárpáti Andrea és Molnár Gyöngyvér (2017): Színpercepció és színértelmezés online mérésének lehetőségei kisiskolás korban. Magyar Pedagógia, in Press.

Tongori Ágota és Molnár Gyöngyvér (2018): Az interneten való böngészés hatákonyságának vizsgálata 6-11. évfolyamos diákok körében. Magyar Pedagógia, in Press.

Péter-Szarka, Sz., Gyarmathy, É., Klein, B., Kovács, K., Kövi, Zs., Molnár, Gy., Puskásné Kiss, J., & Pásztor, A. (2017). A tehetségazonosítás folyamata, mérőeszközei és eredményei a Magyar Templeton Programban. Géniusz Műhely Kiadványok. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.

Molnár Gyöngyvér (2017): A problémamegoldó és tanulási stratégiák változása 11 és 19 éves kor között: logfile elemzések. Magyar Pedagógia, 117. 2. sz. 221-238.

Nagy Gyula és Molnár Gyöngyvér (2017): A Magyar Pedagóia folyóirat tudománymetriai elmezése: tendenciák, szerzők, társszerzőségi együttmúködés. Magyar Pedagógia, 117. 1. sz. 5-27.

Molnár, Gy., Greiff, S., Wüstenberg, S. és Fischer, A. (2017): Empirical study of computer based assessment of domain-general dynamic problem solving skills. In: Csapó, B. és Funke, J.(szerk.): The Nature of Problem Solving. OECD, Paris. 123-143.

Asztalos, K., & Csapó, B. (2017): Development of musical abilities: Cross-sectional computer-based assessments in educational contexts Psychology of Music, 45. 5. sz. 682–698.

Csapó, B., & Molnár, Gy. (2017). Assessment-based, personalised learning in primary eduction. In: Spender, J. C., Gavrilova, T. és Schiuma, G. (szerk.): Knowledge management in the 21st century: Resilience, creativity and co-creation. Proceedings IFKAD2017. St Petersburg University, St. Petersburg. 443-449.

Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő (2017): Exploration and learning strategies in an interactive problem-solving envirnoment at the beginning of higher education studies. In: Spender, J. C., Gavrilova, T. és Schiuma, G. (szerk.): Knowledge management in the 21st century: Resilience, creativity and co-creation. Proceedings IFKAD2017. St Petersburg University, St. Petersburg. 283-292.

Greiff, S., Molnár Gy., Martin, R., Zimmermann, J., & Csapó, B.: Students' Exploration Strategies in Computer-Simulated Complex Problem Environments: A Latent Class Approach. Computers & Education. (Submitted manuscript).

Hódi, Á., B. Németh, M., & Tóth, E. (2017). Második évfolyamos tanulók szövegértés teljesítményének alakulása az olvasástanítás személyi, módszertani és környezeti feltételeinek tükrében. Magyar Pedagógia, 117(1) 95–136. DOI: 10.17670/MPed.2017.1.95

Mindezek mellett számos hazai és nemzetközi konferenciapublikáció.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_10

A tanév legjobban teljesítő hallgatói kaptak támogatást a Szegedi Tehetséggondozó Tanács és a Szegedi Tudományegyetem által meghirdetett Talent ösztöndíj és Kiválósági Lista díjátadó ünnepségén. A 18. gálán különböző tudományterületek arany, ezüst és bronz fokozatú elismerései mellett az Év Tehetsége, Év Sportolója és Év Művésze díjakat, illetve a nagyértékű Vállalati ösztöndíjakat is átadták. A legtehetségesebb, ugyanakkor hátrányból induló fiatalok pedig újra pályázhattak az esélyegyenlőségi kategóriában.