MTA-SZTE Olvasás és Motiváció KutatócsoportKutatásvezető: Fejes József Balázs egyetemi docens


Kutatási téma:

Motivációalapú szövegértés-fejlesztés. A megfelelő szövegértés elengedhetetlen ahhoz, hogy a tanulók sikereket érjenek el az iskolában, valamint iskolán kívüli életükben. Annak ellenére, hogy az optimális szövegértés elérése megközelítőleg egy évtizedet vesz igénybe, a magyar tanulók olvasásának direkt fejlesztése általában a negyedik évfolyam végén lezárul. A projekt egy olyan fejlesztőprogram kidolgozását és megvalósítását célozza, amelynek középpontjában felső tagozatos tanulókat oktató pedagógusok felkészítése áll arra, hogy tanulóik olvasási teljesítményét és olvasási motivációját saját tantárgyukba ágyazva képesek legyen hatékonyan fejleszteni és nyomon követni. A projekt további célja a szövegformák és olvasási műveletek közötti interakció vizsgálata, továbbá a különböző formátumú szövegek tartalmának és a szöveg megértését mérő feladattípusok ismertségének, kedveltségének, a tanulók által vélt nehézségeknek feltárása, többek között a fejlesztőprogram által érintett korosztály körében.


Mikor alakult: 2021.


Pályázati támogatás: Magyar Tudományos Akadémia Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program (2021-2025)


Ideiglenes honlap: https://mta.hu/kozoktatas-fejlesztesi-kutatasi-program/mta-szte-olvasas-es-motivacio-kutatocsoport-111624


Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Boritokep_11

Robert Menasse osztrák esszé- és regényíró volt az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vendége, december 5-én. Bombitz Attila, a tanszék vezetője beszélgetett a szerzővel legújabb művei kapcsán Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről és a nacionalizmus térhódításáról a teltházas esten. Az esemény a budapesti Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jött létre.