MTA-SZTE Digitális Tanulási Technológiák Kutatócsoport


Kutatásvezető: Prof. Dr. Molnár Gyöngyvér intézetvezető egyetemi tanár


Kutatási téma:

A pályázat keretein belül megvalósuló kutatások arra keresik a választ, hogy hogyan tudjuk a technológiai eszközöket a leghatékonyabban a diákok tanulásának, fejlődésének szolgálatába állítani. Ennek érdekében iskolai keretek között elérhető digitális eszközök alkalmazásával igyekeznek megvalósítani a személyre szabott fejlesztést, miközben a diákok profilozásához felhasználják a logadatok elemzésében lévő lehetőségeket (pl. viselkedési mintázatok feltérképezése, a tanulás és a gondolkodási folyamatok láthatóvá tétele). Adaptív, azaz személyre szabott értékelési és fejlesztési módszerek segítségével támogatják a gondolkodási képességek, a kereszttantervi kompetenciák, illetve a hatékony tanuláshoz nélkülözhetetlen képességek mérését és fejlesztését az olvasás-szövegértés, a természettudományos gondolkodás, valamint a transzverzális gondolkodási képességek területén. Tudományos igényességgel tervezett mérések és kontrollcsoportos fejlesztések segítségével bizonyítékokon alapuló eszközöket, módszereket adnak a pedagógusok kezébe, melyek hatékonyan támogatják az egyénre szabott oktatás és fejlesztés megvalósítását.


Mikor alakult: 2021.


Pályázati támogatás: Magyar Tudományos Akadémia Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program (2021-2025)


Honlap: http://dttk.webbetyar.hu/


Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Boritokep_11

Robert Menasse osztrák esszé- és regényíró volt az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vendége, december 5-én. Bombitz Attila, a tanszék vezetője beszélgetett a szerzővel legújabb művei kapcsán Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről és a nacionalizmus térhódításáról a teltházas esten. Az esemény a budapesti Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jött létre.