MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz: Források és Recepció Kutatócsoport

antikv

 

Kutatásvezető:

Prof. Vígh Éva, egyetemi tanár

Tagok:

Lázár István

Nagyillés János

Hajdú Attila

Gellérfi Gergő

Máté Ágnes

Molnár Annamária

Petneházi Gábor

Szörényi László

Lengyel Réka

Ertl Péter

Róth Márton

Honlap: http://klasszika.hu/mta-tamogatott-kutatocsoport/

https://www.facebook.com/antikvitasesreneszansz/

 

Az antik irodalmi, művelődéstörténeti források, valamint azok reneszánsz kori recepciójának vizsgálata és kapcsolata.

Az antikvitás és reneszánsz rendkívül gazdag kapcsolatrendszerének kutatása terén az egyes részterületeken (klasszika-filológia, neolatin irodalom, újlatin nyelvek irodalma) nemzetközileg is jelentős eredményeket felmutató kutatók tevékenykednek, azonban olyan műhely, ahol a vonatkozó vizsgálatok szoros együttműködésben, szervezetten, világosan artikulált koncepció mentén folynának, jelenleg hazánkban nem található. Kutatócsoportunk az említett részterületek és kutatási irányok összehangolt vizsgálatát nemzetközi kutatásokkal is összekapcsolva valósítja meg tapasztalt kutatók koordinálásával és olyan fiatal kutatók bevonásával, akiknek rendkívül ígéretes munkái az irodalom- és kultúrtörténet e két korszakának kapcsolatához kötődnek. A kutatócsoportban folyó kutatások az európai hatástörténet vizsgálata mellett a több évszázados magyarországi recepció feltárásához is hozzájárulnak.

 

Mikor alakult: 2017

Pályázati támogatás: MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája: TK2016-126

Konferenciák: 2017. november 24. (MTA SZAB székház): a Kutatócsoport bemutatkozó konferenciája

2017. december 7-9. (Debrecen DAB székház): III. Neolatin konferencia – A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma

Publikációk:

Antikvitás & Reneszánsz I. (a Kutatócsoport folyóiratának I. száma, megjelenés: 2018. ápr.)

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Boritokep_11

Robert Menasse osztrák esszé- és regényíró volt az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vendége, december 5-én. Bombitz Attila, a tanszék vezetője beszélgetett a szerzővel legújabb művei kapcsán Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről és a nacionalizmus térhódításáról a teltházas esten. Az esemény a budapesti Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jött létre.