MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoport

 

Kutatásvezető:

ELTE Prof. Dr. Hamar Imre, egyetemi tanár

Tagok:

ELTE:

Dr. Kósa Gábor, tudományos tanácsadó

Dr. Hoppál Krisztina tudományos munkatárs

Dr. Horváth Csaba, tudományos segédmunkatárs

Csikó Anna, tudományos segédmunkatárs

SZTE:

Prof. Dr. Zimonyi István, tudományos tanácsadó

Dr. Dallos Edina, tudományos munkatárs

Dr. Kovács Szilvia, tudományos munkatárs

Felföldi Szabolcs, tudományos munkatárs

 

Vallások és kultúrák kölcsönhatása a Selyemút mentén. Az anyagi kultúrát vizsgáló régészetet, az eredeti (kínai, török, mongol, tibeti) forrásokkal foglalkozó filológiát és a történettudományt alkalmazva a korábbinál pontosabb kép rajzolható a Selyemút mentén zajló anyagi és szellemi jellegű interkulturális kapcsolatokról. A közös kutatócsoport az ELTE Kínai Tanszékéhez és az SZTE Altajisztikai Tanszékéhez van rendelve és a kutatás 50-50% oszlik meg a két egység között.

Mikor alakult:  2017. június 1.

Konferenciák:

MIGRÁCIÓ, KULTÚRÁK TALÁLKOZÁSA ÉS KÖLCSÖNHATÁSA A SELYEMÚT MENTÉN Konferencia Ecsedy Ildikó születésének 80. évfordulója alkalmából. 2018. június 7. ELTE BTK Kínai Tanszék

The formation of the North-Western branch of the Silk Roads and its historical consequences. DUNHUANG AND CULTURAL CONTACT ALONG THE SILK ROAD organized by the Oriental Collection of the Library of the Hungarian Academy of Sciences and the ‘MTA–ELTE–SZTE Silk Road Research Group’ Budapest, May 2–3, 2019.

 

Publikációk:

Dallos Edina:

 1. Dallos Edina 2018. „Az áldás, a csoda és az ártó helyszellem. Néhány iszlám gyökerű terminus jelentésének változása a török nyelvekben.” In: Dallos – Kósa 2018: 65–84.
 2. Dallos Edina 2018. „‘Lássatok el egy hónapig, lássatok el egy napig!’: Az időre vonatkozó kifejezések egy altaji sámánénekben.” In: Balázs Géza, Minya Károly, Pölcz Ádám (szerk.) Az idő szemiotikája. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság, 251–258.
 3. Dallos Edina 2018. „Firdaus G. Khisametdinova: Mifologicheskij slovar' bashkirskogo iazyka.” Shaman 26/1-2: 172–178.
 4. Dallos Edina 2018. „A fehér ló nyomában.” In: Sudár Balász (szerk.) Magyar őstörténet VI. Budapest: Libri, 94–95.
 5. Dallos Edina – Kósa Gábor (szerk.) 2018. Kultúrák találkozása és kölcsönhatása a Selyemút mentén. Ecsedy Ildikó születésének 80. évfordulójára. ELTE BTK Kínai Tanszék, SZTE Altajisztikai Tanszék.
 6. Incognito. Mesei és hiedelmi példák In: Balázs, Géza; Minya, Károly; Pölcz, Ádám (szerk.) A titok szemiotikája Budapest, Magyar Szemiotikai Társaság, (2019) pp. 147-152.
 7. A possible source of ‘Tengrism’ . In: Competing Narratives between Nomadic People and their Sedentary Neighbours. Ed. Chen Hao. Studia uralo-altaica 53 2019, 67-72.
 8. Egy ótörök rovásírásos jóskönyv Dunhuangból – A jóslás tárgyi emlékei a Selyemúton Határtalan Régészet 2020/I, 40-43.
 9. A Book of Divination from Dunhuang and Old Turkic Mythology. The word täñri (‘sky / god’) in the Ïrq bitig (várható megjelenés: Dunhuang and Cultural Contact along the Silk Road, d. by Imre Galambos, Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2020. [Studia de Via Serica 2.])
 10. - Albasty. A female demon of the Turkic peoples (várható megjelenés: Pócs Éva, María Ines Palleiro (eds.) Verbal Charms and Narrative Genres [Acta Ethnographica Hungarica] 2019)
 11. Napevő, holdfaló. A volgai törökség hiedelemlényei” Magyar Őstörténeti Könyvtár 34. Bp. 2020.

 

Kovács Szilvia

 1. Kovács Szilvia: „An unremembered Hungarian Friar’s martyrdom in the Golden Horde.” Chronica 18: 179–190.
 2. Kovács Szilvia 2018. „Ferences térítők és a buddhizmus a Dzsingiszidák korában.” In: Dallos – Kósa 2018: 191–209.
 3. Kovács Szilvia: Kipchak. In: K. Fleet–G. Krämer–D. Matringe–J. Nawas–E. Rowson (eds.) The Encyclopaedia of Islam Three Leiden. Boston: Brill, 2019, 89–93.
 4. Kovács Szilvia: Kimeks. In: K. Fleet–G. Krämer–D. Matringe–J. Nawas–E. Rowson (eds.) The Encyclopaedia of Islam Three Leiden. Boston: Brill, 2019, 88–89.
 5. Kovács Szilvia: Cumans. In: K. Fleet–G. Krämer–D. Matringe–J. Nawas–E. Rowson (eds.) The Encyclopaedia of Islam Three Leiden. Boston: Brill, 2020.
 6. Kovács Szilvia: Magyarországi Éliás, a ferences diplomata. In: „Tűzben tisztult az arany s ezüst” a XVII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia előadásai. Dunaszerdahely 2020, 157–180.
 7. Kovács Szilvia: Taydula: A Golden Horde Queen and Patron of Christian Merchants. In: Along the Silk Roads in Mongol Eurasia: Generals, Merchants, Intellectual. Eds. M. Biran– J. Brack–F. Fiaschetti. Berkeley: University of California Press, 2020, 194–212.
 8. Kovács Szilvia: A nyugati keresztény kultúra és térítés kínai és mongóliai emlékei a 13–14. századból. Határtalan Régészet 2020/I, 28–31.
 9. Kovács Szilvia: „Különösen angolokat, magyarokat és németeket kérünk…” Pápák, ferencesek és az Arany Horda. Magyar Őstörténeti Könyvtár 33. Balassi Kiadó. Bp. 2020.

 

Zimonyi István

 1. Zimonyi, István: Ármin Vámbéry’s Concept about Hungarian Prehistory in Light of Recent Research. Türk Dilleri Araştırmaları/Researches in Turkic Languages 28/2 (2018), 197–206.
 2. Zimonyi, István: Changing Perceptions of Türk Identity among the Medieval Nomads of Central Eurasia. Studia Orientalia Electronica (2018), 79–89.
 3. A vaskengyel elterjedése a Selyemút mentén. In: Kultúrák találkozása és kölcsönhatása a Selyemút mentén Ecsedy Ildikó születésének 80. évfordulójára. Szerkesztette: Dallos Edina és Kósa Gábor. Studia de Via Serica 1. 315–333
 4. A volgai bulgárok öröksége. In: „...rég feledett munkásság utóhangjai mutatják hatásukat...” a XV. és XVI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia előadásai. Dunaszerdahely 2019, 235–251.
 5. Zimonyi, István: The Eastern Magyars of the Muslim Sources in the 10th century. In: Competing Narratives between Nomadic People and their Sedentary Neighbours. Ed. Chen Hao. Studia uralo-altaica 53 (2019), 347–355.
 6. Zimonyi István: Az Etil folyó-rendszer és a kereskedelmi utak a középkori muszlim térképeken. In: „Tűzben tisztult az arany s ezüst” a XVII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia előadásai. Dunaszerdahely 2020, 135–155.
 7. Zimonyi István: A vaskengyel elterjedése a Selyemút mentén: Határtalan Régészet 2020/I, 18-23.

 

Felföldi Szabolcs

 1. Felföldi Szabolcs: Aranyak a pulykákban, avagy hol volt a hunok fejedelmi központja. In: Régészeti nyomozások Magyarországon 2.0. Szerkesztette: Ilon Gábor. Martin Opitz Kiadó Budapest 2019, 225–246.
 2. Personal hygiene and bath culture in the world of the Eurasian nomads.In: Competing Narratives between Nomadic People and their Sedentary Neighbours. Ed. Chen Hao. Studia uralo-altaica 53 2019, 85-93.
 3. Az ősi Selyemút. Határtalan Régészet 2020/1, 3.
 4. A Selyemút kutatása. Határtalan Régészet 2020/1, 5-9.
 5. Határtalan Régészet 2020/1 (szerkesztés)

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Boritokep_11

Robert Menasse osztrák esszé- és regényíró volt az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vendége, december 5-én. Bombitz Attila, a tanszék vezetője beszélgetett a szerzővel legújabb művei kapcsán Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről és a nacionalizmus térhódításáról a teltházas esten. Az esemény a budapesti Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jött létre.