Magyar-Francia Felvilágosodás Kutatóközpont

 

Kutatásvezető:

Penke Olga, emerita professzor, az MTA doktora

Tagok:

Aradi Csenge – PhD-hallgató, SZTE Francia Irodalom doktori program

Balázs Péter – habilitált egyetemi docens, PhD, SZTE Történeti Intézet

Bartha-Kovács Katalin – habilitált egyetemi docens, PhD, SZTE Francia Tanszék

Dékány András – nyugalmazott egyetemi docens, PhD, SZTE Filozófia Tanszék

Fogarasi György – egyetemi docens, PhD, SZTE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

Gausz Ildikó – doktorjelölt, SZTE Történettudományi Doktori Iskola

Granasztói Olga – tudományos munkatárs, PhD, Budapest, MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoportm Debrecen

Hárs Endre – habilitált egyetemi docens, PhD, SZTE Német Irodalom Tanszék

Hász-Fehér Katalin – habilitált egyetemi docens, PhD, SZTE Magyar Irodalom Tanszék

Hegyi Ádám – egyetemi adjunktus, PhD, SZTE Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék

Kovács Eszter – PhD, Szeged

Kövér Lajos – habilitált egyetemi docens, PhD, SZTE Történeti Intézet

Marjanucz László – tanszékvezető egyetemi docens, PhD, Új- és Legújabb-kori Magyar Történeti Tanszék

Molnár Luca – PhD-hallgató, SZTE Francia Irodalom doktori program

Ocsovai Dóra – PhD, Budapest

Orbázi Melinda – doktorjelölt, SZTE Francia Irodalom doktori program

Papp Sándor – egyetemi tanár, az MTA doktora, SZTE Középkori és Koraújkori Történelem Tanszék

Pavlovits Tamás – habilitált egyetemi docens, PhD, SZTE Filozófia Tanszék

Penke Olga – emerita professzor, az MTA doktora, SZTE Francia Tanszék

Péter Róbert – habilitált egyetemi adjunktus, PhD, SZTE Angol Tanszék

Prohászka Erzsébet – doktorjelölt, SZTE Francia Irodalom doktori program

Sulyok Anita – PhD-hallgató, SZTE Francia Irodalom doktori program

Szabolcs Enikő – PhD-hallgató, SZTE Francia Irodalom doktori program

Szász Géza – egyetemi docens, PhD, SZTE Francia Tanszék

Székesi Dóra – múzeumpedagógus, PhD, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

Szűr Zsófia – doktorjelölt, SZTE Francia Irodalom doktori program

Tóth Ferenc – tudományos főmunkatárs, az MTA doktora, MTA Történettudományi Intézet

Vajda Zoltán – habilitált egyetemi docens, PhD, SZTE Amerikanisztika Tanszék

Honlap: http://fr.u-szeged.hu/tanszek/kutatas/kutatocsoportok/

A kutatócsoport a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Francia Nyelv és Irodalom Tanszéke oktatóinak (Penke Olga, Szász Géza, Bartha-Kovács Katalin, Balázs Péter) kezdeményezésére jött létre a Francia Irodalom Doktori program keretein belül folyó kutatás kiszélesítésére 2007-ben. A csoport 2014-ben kutatóközponttá alakult, kibővülve társtanszékek és más magyar intézmények kutatóival, akik a XVII–XIX. századi európai irodalommal kapcsolatos kutatásokat folytatnak.

A kutatóközpont céljai között szerepel az egyéni és kollektív kutatómunka a magyar-francia felvilágosodás, valamint a XVII-XIX. századi európai irodalom témaköreiben, szövegkiadások és fordítások készítése, szemináriumok és konferenciák szervezése, valamint konferenciaanyagok, fordítások kiadása, könyvek és monográfiák előkészítése.

 

Mikor alakult: 2007

Pályázati támogatás: Société Diderot (France) pályázati támogatása a Diderot-konferencia megszervezéséhez. Témacím: Diderot2013Hongrie (Penke Olga)

Publikációk:

Képek, Szövegek, Olvasatok. ’Felvilágosodás – Lumieres – Enlightenment – Aufklärung 1’, szerk.: Bartha-Kovács Katalin, Penke Olga, Szász Géza, Szeged, JATEPress Kiadó, 2012, 170 oldal.

Traduire Diderot, ’Felvilágosodás – Lumières – Enlightenment – Aufklärung 2’, szerk.: Bartha-Kovács Katalin, Penke Olga, Szász Géza, Szeged, JATEPress, 2013, 114 oldal.

Lajos Hopp, Un épistolier et traducteur littéraire à l’orée des Lumières, ’Felvilágosodás – Lumières – Enlightenment – Aufklärung 3’, szerk.: Bartha-Kovács Katalin, Penke Olga, Szász Géza, Szeged, JATEPress, 2014, 185 oldal.

Rendhagyó olvasatok, ’Felvilágosodás – Lumières – Enlightenment – Aufklärung 4’, szerk.: Bartha-Kovács Katalin, Penke Olga, Szász Géza, Szeged, JATEPress, 2016, 80 oldal.

Szász Géza, „Ki fog itt segíteni?” A reformkori Magyarország képe a francia útleírásokban, ’Felvilágosodás – Lumières – Enlightenment – Aufklärung 5’, Szeged JATEPress, 2016, 215 oldal.

Programok és tanulmányok, ’Felvilágosodás – Lumières – Enlightenment – Aufklärung 6’, szerk.: Bartha-Kovács Katalin, Penke Olga, Szász Géza, Szeged, JATEPress, 2017, 216 oldal.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Boritokep_11

Robert Menasse osztrák esszé- és regényíró volt az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vendége, december 5-én. Bombitz Attila, a tanszék vezetője beszélgetett a szerzővel legújabb művei kapcsán Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről és a nacionalizmus térhódításáról a teltházas esten. Az esemény a budapesti Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jött létre.