Kulturális Ikonológia és Szemiográfia Kutatócsoport

regcis

 

Kutatásvezető:

Prof. Dr. Szőnyi György Endre, egyetemi tanár

dr. habil. Kiss Attila, tanszékvezető egyetemi docens,

Tagok:

dr. Sávai-Matuska Ágnes, egyetemi docens

dr. Z. Kocic Larisa, egyetemi adjunktus

Honlap: http://szeged-english.hu/regcis/

 

A REGCIS kutatócsoport a nyelvi és a képi fordulat utáni posztstrukturalista kritikai elméletek horizontjából vizsgálja a kulturális reprezentációkat, különösen a koramodern angol irodalom területein. Értelmezői és kutatói gyakorlatunkban igyekszünk egyesíteni a Karunkon több évtizedes múltra visszatekintő szemiotikai és ikonológiai hagyományokat.

Mikor alakult: 2001

Konferenciák:   Jágónak – Ki merre tart a magyarországi Shakespeare-kutatásban? 2017, 2015, 2013, 2011, 2009, 2007

European Iconology East & West V: Cultural Imageries of Body and Soul – Intermedial Representations of the Corporeal, the Psychic and the Spiritual, Szeged, 2013

Iconography East and West IV: The Iconology of Law and Order. International conference, Szeged, 2008.

Life-Writing and Shakespeare Studies. A Colloquium with Marshall Grossman. Szeged, 2008.

Image – Text – Film. Visual Representation in the Multimedia Age. International conference with Hans Belting and W. J. T. Mitchell. Szeged, 2006.

Theorizing the Other in Early Modern Studies. A Colloquium with Patricia Parker and Alan Sinfield. Szeged, 2004

Iconography East and West III: The Iconography of Gender. International conference, Szeged, 2003.

Szó és kép [Word and Image]. National conference, Szeged, 2001.

Publikációk:

Kiss Attila – Matuska Ágnes (szerk.) Ki merre tart? Shakespeare Szegeden, 2007-2011. Szeged: JATEPress, 2013.

Ágnes Matuska. The Vice-Device. Iago and Lear’s Fool as Agents of Representational Crisis. Szeged: JATEPress, 2011 (Papers in English and American Studies, Monograph series 8).

Mitchell, W. J. T. A képek politikája. Válogatott írások [The Politics of Images. Selected Writings of W.J.T. Mitchell]. Ed. György E. Szőnyi and Dóra Szauter. Szeged: JATEPress, 2008 (Ikonológia és műértelmezés 13).

Attila Kiss, György E. Szőnyi, ed. The Iconology of Gender I-II. (I: Traditions and Historical Perspectives, II: Gendered Representations in Cultural Representations). Szeged: JATEPress, 2008 (Papers in English and American Studies 15).

Attila Kiss. Protomodern – Posztmodern. Szemiográfiai vizsgálatok [Protomodern – Postmodern. Semiographic investigations]. Szeged: JATEPress, 2007 (Ikonológia és műértelmezés 12).

György E. Szőnyi. Pictura & Scriptura. Hagyományalapú kulturális reprezentációk huszadik századi elméletei [Twentieth-century theories of tradition-based cultural representations]. Szeged: JATEPress, 2004 (Ikonológia és műértelmezés 10).

Attila Kiss, György E. Szőnyi, ed. Szó és kép. A művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája [Word and image. The semiotics and iconography of artistic expression]. Szeged: JATEPress, 2003 (Ikonológia és műértelmezés 9).

Márta Barótiné Gaál, Attila Kiss, György E. Szőnyi, ed. The Iconography of the Fantastic. Szeged: JATEPress, 2002 (Papers in English and American Studies 10).

Katalin Demcsák, Attila Kiss, ed. Színház-szemiográfia. Az angol és olasz reneszánsz színház és dráma szemiotikája és ikonográfiája [Theater-semiography. The semiotics and iconography of English and Italian Renaissance theater and drama]. Szeged: JATEPress, 1999 (Ikonológia és műértelmezés 8).

Attila Kiss, ed. Iconography in Cultural Studies. Szeged: JATE English Department, 1996 (Papers in English and American Studies 7).

György E. Szőnyi, ed. European Iconography East & West. Selected Papers of the Szeged International Conference, June 9-12, 1993. Leiden: E.J. Brill, 1996 (Symbola & Emblemata 7).

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Boritokep_11

Robert Menasse osztrák esszé- és regényíró volt az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vendége, december 5-én. Bombitz Attila, a tanszék vezetője beszélgetett a szerzővel legújabb művei kapcsán Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről és a nacionalizmus térhódításáról a teltházas esten. Az esemény a budapesti Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jött létre.