Gyerek- és Ifjúsági Irodalom és Kultúra Kutatóközpont

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola Gyerek- és Ifjúsági Irodalom és Kultúra Kutatóközpont


Vezetője:
Prof. Dr. Kérchy Anna, egyetemi tanár


Tagok:
Prof. Dr. Hansági Ágnes, tanszékvezető egyetemi tanár, Magyar Irodalmi Tanszék
Prof. Dr. Kérchy Anna, egyetemi docens, Angol Tanszék
Prof. Dr. Szilágyi Zsófia, intézetvezető egyetemi tanár, Magyar Irodalmi Tanszék
Dr. habil. Kelemen Zoltán, egyetemi docens, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Dr. Tóth Ákos, egyetemi adjunktus, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Dr. Tóth Zsófia Anna, egyetemi adjunktus, Amerikanisztika Tanszék

Titkár: Vojnics-Rogics Réka, doktorandusz, SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskola

A kutatóközpont célja:

Egyéni és kollektív interdiszciplináris jellegű kutatómunka a hazai és nemzetközi gyerek és ifjúsági irodalom és kultúra témaköreiben.
Műhelymunka: szemináriumok szervezése a folyamatban lévő kutatásokról.
Konferenciák szervezése, konferenciaanyagok kiadása.
Könyvek és monográfiák előkészítése.
Szövegkiadások és fordítások készítése.
Tehetséggondozás: a témában érdekelt fiatal kutatók mentorálása, foglalkoztatása.
Nemzetközi tudományos kapcsolatépítés: a gyerek- és ifjúsági irodalommal és kultúrával foglalkozó külföldi kutatócsoportokkal, kutatóközpontokkal való kapcsolattartás, együttműködés
Hazai és uniós kutatási pályázatokon való részvétel

A kutatás kiemelt területei, kutatási tevékenységi profilja:
A gyerek- és ifjúsági irodalom és kultúra története a kezdetektől napjainkig
A gyerekirodalom elméleti megközelítései: a recepcióesztétikától a poszthumanizmusig
A gyerek- és ifjúsági irodalom és a politika: kanonizációs kérdések, ideológiakritikai olvasatok
A gyerek- és ifjúsági irodalom és a medialitás: illusztráció, adaptáció, transzmediáció
A gyerek- és ifjúsági irodalom narratológiai vizsgálata: posztstrukturalista, korporeális, kognitív narratológiai megközelítések
A gyerek- és ifjúsági irodalom pedagógiai vetületei: olvasóvá nevelés
A gyerek- és ifjúsági irodalom pszichológiája
A gyerek- és ifjúsági irodalom kritikájának és kiadásának történeti tendenciái
A gyerek- és ifjúsági irodalom műfordításának elméleti és gyakorlati kérdései
Mesekutatás, mítoszkritika, folklórmotívumok

A kutatóközpont tagjai
Tagok: az SZTE BTK IKDI munkaviszonnyal rendelkező azon magyar vagy külföldi állampolgárságú témavezető, témakiíró oktatói, kutatói, valamint doktorandusz hallgatói, akik részt kívánnak venni a célok megvalósításában és akiknek kutatásai kapcsolódnak a kutatás területeihez.

Alakulás dátuma: 2023

Konferenciák:
2023. „Csak úgy egyszerűen zumm bele!” Konferencia Békés Pál A kétbalkezes varázsló című meseregényéről. MTA SZAB Székház. A Szeged Design Week keretében
2024. „Pöttyös és csíkos” konferencia. Irodalomtörténeti és szociokulturális trendek a Móra Kiadó legendás könyvsorozataiban. A KRE GYIIKkel társzervezésben

Külföldi kapcsolatok:


The Collaborative Alice Project (CAP): aesthetic, linguistic, and pedagogic explorations of classic English literature in European education. Együttműködés a Malmöi Tudományegyetem gyerekirodalom kutatóival. Kapcsolattartó: Prof. Björn Sundmark

Adam Mickiewicz University in Poznan. Children’s Literature & Culture Research Team

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_32

Kasza Péter az SZTE BTK Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék tanszékvezető egyetemi docense, az SZTE Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola Neolatin Programjának vezetője, valamint az SZTE és az OSZK közreműködésével létrejött Kulcsár Péter Historiográfiai Kutatócsoport vezető kutatója. Magyar történelem Bécsből nézve - Wolfgang Lazius elfeledett történeti műve című akadémiai doktori értekezését 2023 szeptemberében védte meg. Kasza Péterrel az értekezés részleteiről, a tudományos pályájának kezdetéről, jelenlegi és jövőbeni kutatásairól és a tanításról beszélgettünk.