Boritokep_26

Fordítói és Utószerkesztői Kompetencia Kutatóközpont (Translation and MT Post-Editing Competence Research Centre)

Click here for the English version!

SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Cím: 6722 Szeged, Egyetem utca 2.

Elérhetőség: Lesznyák Márta - mlesz@edpsy.u-szeged.hu, Sermann Eszter - eszter.sermann.lingo@gmail.com

 

Alapító tagok

Kutatóközpont vezető: Lesznyák Márta főiskolai docens, SZTE BTK Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti tanszék

Kutatóközpont titkár: Sermann Eszter egyetemi adjunktus, SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Bakti Mária főiskolai docens, SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék

Árvay Anett egyetemi adjunktus, SZTE BTK Hungarológiai Központ

Pusztai-Varga Ildikó nemzetközi igazgató, SZTE GTK

Székesi Dóra egyetemi adjunktus, SZTE BTK Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti tanszék

 

Rólunk

A 2019 szeptemberében indult együttműködés 2023-ban kutatóközponttá alakult.

A kutatóközpont célja: egyéni és kollektív interdiszciplináris jellegű kutatómunka a fordítói és utószerkesztői kompetencia témaköreiben; műhelymunka: szemináriumok szervezése a folyamatban lévő kutatásokról; konferenciák szervezése, konferenciaanyagok kiadása; könyvek és monográfiák előkészítése.

A kutatás kiemelt területei: a fordítói kompetencia komponensei; a fordítói kompetencia fejlődése; az utószerkesztői kompetencia komponensei; az utószerkesztői kompetencia fejlődése; a fordítói és utószerkesztői kompetencia hasonlóságai és különbségei; a fordítói és utószerkesztői kompetencia fejlesztésének módszerei; a gépi fordítás használata laikus és szakértő fordítók között; a gépi fordítás használata a nyelvtanításban.

 

logo_1


Publikációk

 • Lesznyák M., Sermann E., Bakti M. 2023. A fordításra vonatkozó nézetek szerepe a fordítási teljesítményben. Fordítástudomány 25. évf. 2. szám. 5‒19.
 • DOI: https://doi.org/10.35924/fordtud.25.2.1
 • Lesznyák M., Bakti M., Sermann E. 2023. A forrásnyelvi kompetencia és a szaktudás szerepe a jogi szakfordításban. Porta Lingua. 2023/1. 19‒24
 • DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2023.1.2
 • Lesznyák M., Bakti M., Sermann E. 2022. Humán fordítás és utószerkesztés hallgatói szemmel. In: Navracsics, J., Bátyi, Sz. (szerk.) Nyelvek, nyelvváltozatok, következmények II: Fordítástudomány, terminológia, retorika, kognitív nyelvészet, kontrasztív nyelvészet, interkulturális kommunikáció, névtan. Budapest: Akadémiai Kiadó, 86‒102.
 • Sermann E. 2023. Traduzione automatica nell’insegnamento delle lingue. Alcune considerazioni metodologiche. In: Németh, L., Petkova, I., Salamon E. (szerk.) Contributi Alle Ricerche Romanze: Contributions À La Recherche Des Études Romanes: Contribuciones a La Investigación De Los Estudios Románicos 2. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Romanisztika Intézet, 337‒343.
 • Lesznyák M., Bakti M. 2020. Attitűdvizsgálatok a fordítói kompetenciáról: hallgatók, oktatók és gyakorló tolmácsok nézőpontjai. In: Fóris Á., Bölcskei A., Pintér T. Szoták Sz., Tamás D. (szerk.) Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben: I. Terminológia, lexikográfia, fordítás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 180-185.
 • Lesznyák M., Bakti M. 2019. First-Year translation / Interpreting Students’ Views on Sub-Competences Needed for Language Mediation. In: Sohár, A., Limpár, I., Galambos, D. (Eds.) Getting Translated. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 21-37.
 • Lesznyák M., Bakti M. 2017. Intercultural Competence of Translators and Interpreters from the Point of View of Translation Agencies. In: Zybatow, L., Stauder, A., Ustaszewski, M. (Eds.) Translation Studies and Translation Practice: Proceedings of the 2nd International TRANSLATA Conference, 2014. Part 1. Frankfurt am Main: Peter Lang, 365-369.
 • Lesznyák M., Bakti M. 2015. Fordítók és tolmácsok interkulturális kompetenciája: Az interkulturális kompetencia szerepe a fordító- és tolmácsképzésben. In: Benő. A., Fazakas, E., Zsemlyei, B. (szerk.) Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában: XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület (EME), 182-187.
 • Lesznyák M., Bakti M. 2012. Fordítók megakadás-jelenségeinek vizsgálata páros fordítási helyzetekben. In: Horváthné Molnár K., Sciacovelli, A. (szerk.) Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe: XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Szombathely. Budapest: Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, 143-150.

 

Konferenciaelőadások

2023

 • Lesznyák M., Sermann E. 2023. Translators reserach dominance and the success of finding the target terms in human translation and post-editing of machine translation. Elhangzott: 11th EAFT Terminology Summit. Barcelona, Spanyolország, 2023. november 17.
 • Lesznyák M., Sermann E., Bakti M. 2023. Translation and post-editing performance of novice translation students. Elhangzott: Translating, Interpreting & Culture. Virality and Isolation in the Era of Deepening Divides. Pozsony, Szlovákia, 2023. szeptember 20.
 • Sermann E., Lesznyák M. 2023. Machine translation literacy for all. 2nd In-House Conference of the ELTEAL Department. Szeged, 2023. június 19.
 • Sermann E. 2023. Online translation resources in the process of human translation and the post-editing of human translation. Elhangzott: 3rd International Conference ’Language in the Human-Machine Era (LITHME), Leeuwarden, Hollandia, 2023. május 16.
 • Lesznyák M. 2023. The changing role of subcompetencies in the translator’s work. Elhangzott: 3rd International Conference ’Language in the Human-Machine Era (LITHME), Leeuwarden, Hollandia, 2023. május 15.
 • Sermann E. 2023. Online fordítói segédeszközök használata humán fordítás és a gépi fordítás utószerkesztése során. Elhangzott: XXIX: Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Budapest, 2023. március 17-18.
 • Lesznyák M. 2023. A fordítói és utószerkesztői kompetencia fejlődése a mesterképzés során. A szegedi longitudinális vizsgálat első eredményei. Elhangzott: XXIX: Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Budapest, 2023. március 17-18.
 • Lesznyák M. 2023. Az utószerkesztés hátterében álló kompetenciaelemek. Elhangzott: KRE Szakfordító Szakmai Nap 2023. február 16. (online)

 

2022

 • Lesznyák M., Bakti M., Sermann E. 2022. Nulláról kezdeni egyszerűbb lett volna. Hallgatói vélekedések a gépi fordítás utószerkesztéséről. Elhangzott: Az újjáéledő tudomány: új módszerek, új megközelítési módok. MTA SZAB, 2022. november 22.
 • Lesznyák M., Bakti M. és Sermann E. 2022. The role of source language competence and subject knowledge in legal translation. Elhangzott: TIFO (Translation and Interpreting Forum) Olmütz, Csehország, 2022. november 11-12.
 • Lesznyák M. Sermann E., Bakti M. 2022. A humán fordítást és a gépi fordítások utószerkesztését befolyásoló kompetenciaelemek. Elhangzott: BME FTK Őszi Konferenciája, Translating Europe Workshop, Budapest, 2022. szeptember 30.
 • Lesznyák M., Bakti M., Sermann E. 2022. The role of background knowledge in legal translation. Elhangzott: Transius 2022 Conference, Genf, Svájc, 2022. június 27-29.
 • Lesznyák M., Bakti M. Sermann E. 2022. Factors influencing translation performance. The role of language and subject competence. Elhangzott: SZTE ELTEAL In-house conference, 2022. június 22.

 

2021

 • Lesznyák M., Bakti M., Sermann E. 2021. A forrásnyelvi kompetencia és a szaktudás szerepe a jogi szakfordításban.Elhangzott: XXI. SZOKOE Nemzetközi Szaknyelvi Konferencia: Fenntartható digitalizáció? Nyereségek és veszteségek, szaknyelvoktatás és -kutatás változó környezetben. 2021. november 5. (online)
 • Lesznyák M., Sermann E., Bakti M. 2021. Assessing knowledge about translation. Revisiting PACTE’s questionnaire about declarative knowledge of translation. Elhangzott: TRANSLATA IV, 4th International Conference on Translation and Interpreting Studies Future Perspectives in Translation and Interpreting Studies Innsbruck. 2021. szeptember 20-22. (online)
 • Lesznyák M., Sermann E., Bakti M. 2021. Hibatípusok vizsgálata a humán fordításban és a gépi fordítások utószerkesztésében. Elhangzott: MANYE Fordítástudományi Kutatások I. online konferencia, 2021. május 28.
 • Lesznyák M., Sermann E., Bakti M. 2021. Humán fordítás és utószerkesztés hallgatói szemmel. Elhangzott: XXVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, 2021. április 19-20. (online).
 • Lesznyák M., Sermann E., Bakti M. 2021. A fordításra vonatkozó deklaratív tudás mérése. Elhangzott: XXVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, 2021. április 19-20. (online).
University of Szeged, Faculty of Humanities and Social Sciences

Address: 6722 Szeged, Egyetem utca 2.

Contact: Márta Lesznyák - mlesz@edpsy.u-szeged.hu, Eszter Sermann - eszter.sermann.lingo@gmail.com


Founding Members

Head of the Research Centre: Márta Lesznyák, Associate Professor, Department of English Language Teacher Education and Applied Linguistics

Secretary of the Research Centre: Eszter Sermann, Senior Lecturer, Department of Italian Studies

Mária Bakti, Associate Professor, Institute of Applied Humanities, Department of Modern Languages and Cultures (Faculty of Education)

Anett Árvay, Senior Lecturer, Department of Hungarian Studies

Ildikó Pusztai-Varga, Director of International Affairs, Faculty of Economics and Business Administration

Dóra Székesi, Senior Lecturer, Department of English Language Teacher Education and Applied Linguistics

 

About

Our collaboration to research post-editing competence started in September 2019, and the Translation and Post-Editing Competence Research Centre was launched in 2023.

The research centre aims to: conduct individual and collective interdisciplinary research on translation and post-editing competence; organise workshops and seminars on ongoing research; organise conferences, publish conference proceedings; edit and author volumes and monographs.

Research areas: components and development of translation competence; components and development of post-editing competence; similarities and differences between translation and post-editing competence; methods for developing translation and post-editing competence; use of machine translation by translators and in language teaching.

 

logo_1


Publications

 • Lesznyák M., Sermann E., Bakti M. 2023. A fordításra vonatkozó nézetek szerepe a fordítási teljesítményben. Fordítástudomány 25. évf. 2. szám. 5‒19.
 • DOI: https://doi.org/10.35924/fordtud.25.2.1
 • Lesznyák M., Bakti M., Sermann E. 2023. A forrásnyelvi kompetencia és a szaktudás szerepe a jogi szakfordításban. Porta Lingua. 2023/1. 19‒24
 • DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2023.1.2
 • Lesznyák M., Bakti M., Sermann E. 2022. Humán fordítás és utószerkesztés hallgatói szemmel. In: Navracsics, J., Bátyi, Sz. (szerk.) Nyelvek, nyelvváltozatok, következmények II: Fordítástudomány, terminológia, retorika, kognitív nyelvészet, kontrasztív nyelvészet, interkulturális kommunikáció, névtan. Budapest: Akadémiai Kiadó, 86‒102.
 • Sermann E. 2023. Traduzione automatica nell’insegnamento delle lingue. Alcune considerazioni metodologiche. In: Németh, L., Petkova, I., Salamon E. (szerk.) Contributi Alle Ricerche Romanze: Contributions À La Recherche Des Études Romanes: Contribuciones a La Investigación De Los Estudios Románicos 2. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Romanisztika Intézet, 337‒343.
 • Lesznyák M., Bakti M. 2020. Attitűdvizsgálatok a fordítói kompetenciáról: hallgatók, oktatók és gyakorló tolmácsok nézőpontjai. In: Fóris Á., Bölcskei A., Pintér T. Szoták Sz., Tamás D. (szerk.) Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben: I. Terminológia, lexikográfia, fordítás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 180-185.
 • Lesznyák M., Bakti M. 2019. First-Year translation / Interpreting Students’ Views on Sub-Competences Needed for Language Mediation. In: Sohár, A., Limpár, I., Galambos, D. (Eds.) Getting Translated. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 21-37.
 • Lesznyák M., Bakti M. 2017. Intercultural Competence of Translators and Interpreters from the Point of View of Translation Agencies. In: Zybatow, L., Stauder, A., Ustaszewski, M. (Eds.) Translation Studies and Translation Practice: Proceedings of the 2nd International TRANSLATA Conference, 2014. Part 1. Frankfurt am Main: Peter Lang, 365-369.
 • Lesznyák M., Bakti M. 2015. Fordítók és tolmácsok interkulturális kompetenciája: Az interkulturális kompetencia szerepe a fordító- és tolmácsképzésben. In: Benő. A., Fazakas, E., Zsemlyei, B. (szerk.) Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában: XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület (EME), 182-187.
 • Lesznyák M., Bakti M. 2012. Fordítók megakadás-jelenségeinek vizsgálata páros fordítási helyzetekben. In: Horváthné Molnár K., Sciacovelli, A. (szerk.) Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe: XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Szombathely. Budapest: Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, 143-150.

 

Conference presentations

2023

 • Lesznyák M., Sermann E. 2023. Translators reserach dominance and the success of finding the target terms in human translation and post-editing of machine translation. Elhangzott: 11th EAFT Terminology Summit. Barcelona, Spanyolország, 2023. november 17.
 • Lesznyák M., Sermann E., Bakti M. 2023. Translation and post-editing performance of novice translation students. Elhangzott: Translating, Interpreting & Culture. Virality and Isolation in the Era of Deepening Divides. Pozsony, Szlovákia, 2023. szeptember 20.
 • Sermann E., Lesznyák M. 2023. Machine translation literacy for all. 2nd In-House Conference of the ELTEAL Department. Szeged, 2023. június 19.
 • Sermann E. 2023. Online translation resources in the process of human translation and the post-editing of human translation. Elhangzott: 3rd International Conference ’Language in the Human-Machine Era (LITHME), Leeuwarden, Hollandia, 2023. május 16.
 • Lesznyák M. 2023. The changing role of subcompetencies in the translator’s work. Elhangzott: 3rd International Conference ’Language in the Human-Machine Era (LITHME), Leeuwarden, Hollandia, 2023. május 15.
 • Sermann E. 2023. Online fordítói segédeszközök használata humán fordítás és a gépi fordítás utószerkesztése során. Elhangzott: XXIX: Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Budapest, 2023. március 17-18.
 • Lesznyák M. 2023. A fordítói és utószerkesztői kompetencia fejlődése a mesterképzés során. A szegedi longitudinális vizsgálat első eredményei. Elhangzott: XXIX: Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Budapest, 2023. március 17-18.
 • Lesznyák M. 2023. Az utószerkesztés hátterében álló kompetenciaelemek. Elhangzott: KRE Szakfordító Szakmai Nap 2023. február 16. (online)

 

2022

 • Lesznyák M., Bakti M., Sermann E. 2022. Nulláról kezdeni egyszerűbb lett volna. Hallgatói vélekedések a gépi fordítás utószerkesztéséről. Elhangzott: Az újjáéledő tudomány: új módszerek, új megközelítési módok. MTA SZAB, 2022. november 22.
 • Lesznyák M., Bakti M. és Sermann E. 2022. The role of source language competence and subject knowledge in legal translation. Elhangzott: TIFO (Translation and Interpreting Forum) Olmütz, Csehország, 2022. november 11-12.
 • Lesznyák M. Sermann E., Bakti M. 2022. A humán fordítást és a gépi fordítások utószerkesztését befolyásoló kompetenciaelemek. Elhangzott: BME FTK Őszi Konferenciája, Translating Europe Workshop, Budapest, 2022. szeptember 30.
 • Lesznyák M., Bakti M., Sermann E. 2022. The role of background knowledge in legal translation. Elhangzott: Transius 2022 Conference, Genf, Svájc, 2022. június 27-29.
 • Lesznyák M., Bakti M. Sermann E. 2022. Factors influencing translation performance. The role of language and subject competence. Elhangzott: SZTE ELTEAL In-house conference, 2022. június 22.

 

2021

 • Lesznyák M., Bakti M., Sermann E. 2021. A forrásnyelvi kompetencia és a szaktudás szerepe a jogi szakfordításban.Elhangzott: XXI. SZOKOE Nemzetközi Szaknyelvi Konferencia: Fenntartható digitalizáció? Nyereségek és veszteségek, szaknyelvoktatás és -kutatás változó környezetben. 2021. november 5. (online)
 • Lesznyák M., Sermann E., Bakti M. 2021. Assessing knowledge about translation. Revisiting PACTE’s questionnaire about declarative knowledge of translation. Elhangzott: TRANSLATA IV, 4th International Conference on Translation and Interpreting Studies Future Perspectives in Translation and Interpreting Studies Innsbruck. 2021. szeptember 20-22. (online)
 • Lesznyák M., Sermann E., Bakti M. 2021. Hibatípusok vizsgálata a humán fordításban és a gépi fordítások utószerkesztésében. Elhangzott: MANYE Fordítástudományi Kutatások I. online konferencia, 2021. május 28.
 • Lesznyák M., Sermann E., Bakti M. 2021. Humán fordítás és utószerkesztés hallgatói szemmel. Elhangzott: XXVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, 2021. április 19-20. (online).
 • Lesznyák M., Sermann E., Bakti M. 2021. A fordításra vonatkozó deklaratív tudás mérése. Elhangzott: XXVIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, 2021. április 19-20. (online).

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_35

Tavasszal is meghirdette az SZTE NKI Kulturális Irodája a Hallgatói Művészeti Versenyét, amelyre több kategóriában jelentkezhettek a tehetséges hallgatók. Idén rekordszámú jelentkezés érkezett: az egyetem karairól 52 egyetemista mérettette meg magát. A meghirdetettek közül majdnem minden kategóriában értek el helyezést BTK-s hallgatók is, nem egy esetben első helyen végeztek. A díjazottak április 12-én, az Egyetemi Tavasz megnyitóján vették át okleveleiket és pénzjutalmaikat.