Fejlődéses és Neuropragmatikai Kutatócsoport

 

Kutatásvezető:

Dr. Ivaskó Lívia egyetemi

Tagok:

Molnár-Tóth Alinka logopédus, tanársegéd

Papp Melinda tudományos segédmunkatárs

Dr. Komlósi Boglárka ÚNKP ösztöndíjas fiatal kutató

 

A kutatócsoport elsősorban kognitív szemléletű kísérletes nyelvészettel foglalkozik, főként neurolingvisztikai és neuropragmatikai kérdésekre fókuszálva. Mind az emberi nyelvhasználat elsajátításának vizsgálatakor, mind pedig a szerzett zavarokból kialakuló nyelvi, nyelvhasználati deficitek megismerésekor törekszik a kapott eredmények terápiás vonatkozásainak feltérképezésére is. A csoport elméletibb munkái főként a relevancielmélet adta keretbe illeszkednek.

Mikor alakult: 2007

Pályázati támogatás: A Fejlődéses és Neuropragmatikai Kutatócsoport a csoport vezetőjének MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjnak keretében alakult, majd az SZTE és a SZEFO Zrt. együtt az afáziás embertársaink társadalmi visszailleszkedéséért c. projekt keretében folytatta munkáját. A TÁMOP pályázati keretek több alkalommal is segítették a csoport munkáját, illetve több hazai egyéni Nemzeti Kiválósági Pályázati konstrukcióban nyertek el a csoport tagjai lehetőséget arra, hogy a csoport kereti között folytassák kutatásaikat (pl. Jedlik Á. predoktori ösztöndíj, ÚNKP doktoranduszi ösztöndíj, Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj, új ÚNKP doktorjelölti ösztöndíj, új ÚNKP posztdoktori fiatal kutatói ösztöndíj). A kutatás interdiszciplináris megvalósítását támogatja az EFOP 3.6.1-2016-00008. sz. EU pályázati forrás, mely támogatott kutatás a Szegedi Tudományegyetem keretein belül valósul meg.

Konferenciák:   http://nydi.szte.hu/Friss_hirek_files/Workshop_plakat_vegleges-1.pdf

http://www.bajakorhaz.hu/hirek/2015/20151002/stroke.html

http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2017-oktober/klinikai-logopediai

Publikációk:

Balázs Patrícia (2010) A pragmatikai kompetencia fejlődésének vizsgálata kisiskolások körében Anyanyelv-pedagógia 2010. 1.sz. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=243

Tóth Alinka, Ivaskó Lívia (2012) Szerzett pragmatikai zavarok GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESŰLETÉNEK FOLYÓIRATA 40:(1) pp. 25-35. (2012) https://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=38&jaid=561

Ivaskó Lívia, Kisföldi Zsófia (2015): Charity Rowland: Commincation Matrix (autizmus szűrő teszt) magyar nyelvű változatának elkészítése szülők és szakemberek számára Portland (OR): Oregon Health and Science University https://communicationmatrix.org/Newtranslations/Index

Ivaskó Lívia (2013): Lehetőségek a pragmatikai képesség tanulmányozására a pragmatika, a nyelvészet és a kognitív idegtudomány határán MAGYAR NYELV 109:(2) pp. 170-177. (2013) http://epa.oszk.hu/00000/00032/00058/pdf/

Balázs Patrícia, Kemény Ferenc, Ivaskó Lívia (2015): A konvencionális és az újszerű metaforák megértési folyamata a serdülő és fiatal korosztály esetében MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 70:(2/3) pp. 327-347. (2015)11. https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/0016.2015.70.2.3

Ivaskó Lívia: About the role of ostensive communicative context of storytelling In: Márta Horváth, Katja Mellmann (szerk.) Die biologisch-kognitiven Grundlagen narrativer Motivierung. 227 p. Münster: Mentis Verlag, 2016. pp. 193-206. (Poetogenesis. Studien und Texte zur empirischen Anthropologie der Literatur; 10.)(ISBN:978-3-89785-463-5)

Kisföldi Zsófia, Ivaskó Lívia Pragmatic disorders in autism – similar symptoms, different explanations ARGUMENTUM 12:(12) pp. 36-50. (2016) http://argumentum.unideb.hu/2016-anyagok/kisfoldizs_ivaskol.pdf

Alinka Tóth, Lívia Ivaskó, Katalin Jakab, László Vécsei (2015): Constraint-Induced Linguistic Therapy for Aphasic Patients in Hungary INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROREHABILITATION 2:(3) Paper 1000176. 7 p. (2015) http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/8135/1/constraintinduced-linguistic-therapy-for-aphasic-patients-in-hungary-2376-0281-1000176.pdf

Ivaskó Lívia, Tóth Alinka, Jakab Katalin, Vécsei László (2016): A "Beszélek, hogy beszéljek!" afáziaterápiás eljárás magyar kidolgozásáról REHABILITÁCIÓ: A MAGYAR REHABILITÁCIÓS TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 26:(1) pp. 188-194. (2016) https://www.doki.net/tarsasag/rehab/folyoirat.aspx?web_id=&tmi=0&f=1&an=1597

Papp Melinda, Ivaskó Lívia (2017): Hogyan meséljünk? A mesemondás, mint természetes pedagógiai eszköz In: Prax Levente, Hoss Alexandra (szerk.) Találkozások az anyanyelvi nevelésben 3.: Szabályok és/vagy kivételek. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2016.06.27-2016.06.28. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar; Film-Virage Kulturális Egyesület, 2017. pp. 163-176. (ISBN:978-963-429-143-5) http://nyelvtud.btk.pte.hu/sites/nyelvtud.btk.pte.hu/files/files/talalkozasok/talkk_v5.pdf

Ivaskó Lívia, Papp Melinda (2017): A kulturálisan releváns információk átadása mint az emberi nyelvhasználat egy sajátos lehetősége In: Szécsényi Tibor, Németh T Enikő (szerk.) Stratégiák és struktúrák: Tanulmányok Kenesei István 70. születésnapjára. 236 p. Szeged: JATEPress Kiadó, 2017. pp. 21-33. (ISBN:978-963-315-329-1) http://ling.bibl.u-szeged.hu/ki70/KI70-IvaskoL-PappM.pdf

Lívia Ivaskó, Alinka Tóth, Ákos Pertich, András Puszta, Attila Nagy, György Benedek (2017) Mismatch negativity and category specificity in Hungarian - an EEG study STEM- SPRAAK- EN TAALPATHOLOGIE 22:(2) pp. 81-82. (2017)

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Boritokep_11

Robert Menasse osztrák esszé- és regényíró volt az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vendége, december 5-én. Bombitz Attila, a tanszék vezetője beszélgetett a szerzővel legújabb művei kapcsán Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről és a nacionalizmus térhódításáról a teltházas esten. Az esemény a budapesti Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jött létre.