animalia_logofull_col_15

ANIMALIA Kutatóközpont

SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Animalia Kutatóközpont

6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 30-34.

animalia.szte@gmail.com

University of Szeged, ANIMALIA Research Center

Università di Szeged, Centro di Ricerca ANIMALIA

Université de Szeged, Centre de Recherches ANIMALIA

Universität Szeged, ANIMALIA Forschungszentrum

Universidad de Szeged, Centro de Investigación ANIMALIA


ALAPÍTÓ TAGOK

Kutatóközpont vezető: Vígh Éva egyetemi tanár, SZTE BTK, Olasz Tanszék

Kutatóközpont titkár: Újvári Edit docens, SZTE JGYPK, Művelődéstudományi Tanszék

Barna Gábor egyetemi tanár, SZTE BTK, Néprajz Tanszék

Buda Attila irodalomtörténész, bibliográfus, ELTE BTK, Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet Toldy Ferenc Könyvtárának ny. vezetője

Fogarasi György docens, SZTE BTK, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

Kérchy Anna egyetemi tanár, SZTE BTK, Angol-Amerikai Intézet

Kovács Katalin docens, SZTE BTK, Francia Tanszék

Ocsovai Dóra, ELTE PPK, irodalomtörténész, szerkesztő, tervező

Tüskés Anna művészettörténész, tudományos munkatárs, MTA, Irodalomtudományi Intézet

 

RÓLUNK

Az utóbbi években a legkülönbözőbb kutatási területeken (eszmetörténet, irodalomtörténet, filológia, művészettörténet, állatszimbolika, zooszemiotika, néprajz és etnozoológia, etológia stb.) fokozott érdeklődés és számottevő kutatási eredmények jelzik az állatok értelmezésének, szimbolikájának és általában a humanitas és animalitas sokrétű kapcsolatának és interpretációjának a jelentőségét. Tekintettel a valóban interdiszciplináris kutatásokra, úgy gondoljuk, érdemes egy olyan kutatóközpontot működtetni, amely szemináriumok, workshopok, konferenciák keretében összefogná mindazon magyar vagy külföldi állampolgárságú oktatók, kutatók és doktoranduszok munkáját, akiknek kutatásai kapcsolódnak a zoo-stúdiumok különféle területeihez. Ügyrend

Mikor alakult: 2017.

Pályázati támogatás: MTA TKI - támogatott kutatócsoport


Kep2


HÍREK

Megalapítottuk az ANIMALIA eBook könyvsorozatot, melynek 1. kötete Állati jelképek: Irodalmi és művészettörténeti mozaikok címmel készül, a könyvbemutatóra 2024 őszén kerül sor.


AKTUÁLIS PROGRAM

ANIMALIA és ANTROZOOLÓGIA: két kutatóközpont találkozása (Szegedi Tudományegyetem – Debreceni Egyetem)

2024.06.11. 14:00, Szeged, MTA SZAB Székház, Somogyi utca 7.

PROGRAM ÉS ABSZTRAKTOK


PUBLIKÁCIÓK

Vígh Éva (szerk.) 2019. Állatszimbólumtár Bp. Balassi.

„A mű nagy nyeresége a hazai szimbólumkutatásnak és -népszerűsítésnek. Rendkívül gazdag anyagával új, érdekes, sőt élvezetes ismereteket tár fel az olvasók számára. Általa nemcsak kultúránk alig ismert rétegét vehetjük szellemi birtokunkba, hanem talán még az állatokra is másként tekinthetünk.” (Tiszatáj)

„A művelődéstörténet e sajátos területe és a szimbólumok évezredes története iránt érdeklődő olvasó és kutató az A-tól Z-ig sorrendbe állított 122 valós és képzeletbeli állat szimbolikus jelentésváltozatait követheti nyomon az informatív, de a források jelölésével a további kutatások számára is hasznos szócikkekben.” (Papageno)

Az Állatszimbólumtár A-Z könyvbemutatója: 2019.10.17. Pécsi Tudományegyetem: https://www.youtube.com/watch?v=mPCOixjztpM

 

Vígh Éva 2018. Állatszimbolika a közép- és újkori Itália irodalmában. Antikvitás és reneszánsz könyvek. Szeged, Lazi.

 

Szirmai É., Tóth Sz., Újvári E. (szerk.) 2017. Állati jelek, képek és terek. 1-2., Jel-Kép-Tér III. Szeged, SZEK-JGYF Kiadó.


Kep3


KORÁBBI PROGRAMOK

 • Állati jelképek: Irodalmi és művészettörténeti mozaikok

  2023.11.22. 14:00, Szeged, MTA SZAB Székház, Somogyi utca 7. II. em. 217. terem

  PROGRAM ÉS REZÜMÉK

  Sajtóvisszhang: https://www.delmagyar.hu/helyi-kultura/2023/11/allati-jelkepek-nyomaba-eredtek-galeria
 • Vígh Éva: Állatszimbolika a közép- és újkori Itália irodalmában – könyvbemutató, Szeged, 2019.04.17.
 • Vígh Éva: Machiavelli és az olasz reneszánsz szamárságai. Szeged, 2018.02.21.
 • Szörényi László: Előjön-e a medve – az irodalomban? Szeged, 2018.02.14.
 • Állati jelek, képek és terek konferencia, Szeged, 2017.11.17.
 • Boreczky Anna: Bestiarium Zircense – könyvbemutató. Szeged, 2019.09.26.
 • Animalia workshop: a kutatóközpont bemutatkozása. 2017.03.31.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_6

A THE Impact Rankings elnevezésű fenntarthatósági rangsort az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlődési célok (SDG) mentén készíti el évről-évre a Times Higher Education. A 2024. június 12-én megjelent friss rangsorban a Szegedi Tudományegyetem a 43. helyen végzett a „Béke, igazság és erős intézmények” tematikus listán. Emellett több más alkategóriában is nagyot lépett előre az SZTE, de javított az összesített rangsorban is: felkerült a 301-400. helyre, ezzel megosztott első helyen végzett Magyarországon.