nagyitas

Adaptációk

Dr. Sághy Miklósaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Adaptációk

az oktató neve

Dr. habil. Sághy Miklós

az oktató beosztása

egyetemi docens

az oktató tanszéke

Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék

az oktató ímélcíme

saghy.miklos@gmail.com

az óra helye

3-as terem

az óra időpontja

csütörtök, 16.00 - 17:30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

Az Adaptációk című kurzus elsődleges célja, hogy betekintést nyújtson a film és irodalom kölcsönviszonyának rendszerébe. Ennek során elsősorban az irodalmi művek filmes adaptációinak a gyakorlata kerül előtérbe, valamint, jóllehet kisebb hangsúllyal, de az irodalmi művek filmszerű jellemvonásainak problémái is tárgyalásra kerülnek majd az órákon.

részletes (hetekre bontott) tematika

1-2. hét:

A filmes adaptáció elméleti megközelítései (bevezetés)

3-4. hét:

Az egymást adaptáló médiumok I.

Mándy Iván: Diákszerelem

http://rendhaz-bp.piar.hu/~vizhanyo/2003a/szakkor/olvas/diakszer.html

Szomjas György: Diákszerelem.

5. hét:

Egymást adaptáló médiumok II.

Mészöly Miklós: Film. Magvető, Bp., 1976.

Surányi András: Film

6. hét:

Az adaptáció mint a szöveg tudattalanja

Csáth Géza: Anyagyilkosság

http://mek.oszk.hu/00600/00634/00634.htm#29

Szász János: Witman fiúk

7. hét:

A valóság reprezentálásának kísérletei

Julio Cortazar: Nagyítás. In: Uő: Nagyítás. Bp., Európa, 1981.

Michelangelo Antonioni: Nagyítás

8. hét:

A külső és belső végtelen

Stanislaw Lem: Solaris. Bp., Magvető, 2004.

Andrej Tarkovszkij: Solaris

9. hét:

A Sorstalanság Hollywoodba megy?

Kertész Imre: Sorstalanság. Magvető, Bp., 1975.

Koltai Lajos: Sorstalanság

10. hét:

A linearitást megbontó narratívák

Krúdy Gyula: Szindbád-történetek (Tájékoztatás; Ifjú évek; Szindbád a hajós – Első utazása; Szindbád második útja; Női arckép a kisvárosban – A harmadik út; A hídon – Negyedik út; Szindbád útja a halálnál – Ötödik út)

http://mek.niif.hu/00700/00760/html/01.htm#5

Huszárik Zoltán: Szindbád

11. hét:

Posztmodern szöveg posztmodern film

Esterházy Péter: Egy filmforgatókönyv életéből In: Uő: A kitömött hattyú. Magvető, Bp., 1988.

Esterházy Péter: Idő van. In: Uő: Bevezetés a szépirodalomba. Magvető, Bp., 1986.

Gothár Péter: Tiszta Amerika; Idő van

12. hét:

Egy regény két film

Franz Kafka: A per. Ford. Szabó Ede. Európa, Bp., 1968.

Orson Welles: A per

David Hugh Jones: A per

 

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

nem

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Kötelező szépirodalom:

 

Mándy Iván: Diákszerelem

Mészöly Miklós: Film

Csáth Géza: Anyagyilkosság

Julio Cortazar: Nagyítás

Stanislaw Lem: Solaris

Krúdy Gyula: Szindbád-történetek (fent jelölt részei)

Franz Kafka: A per

Kertész Imre: Sorstalanság

Esterházy Péter: Idő van (In: Uő: Bevezetés a szépirodalomba. Bp, Magvető, 1986.)

 

 

Kötelező szakirodalom:

 

Vajdovich Györgyi: Irodalomból film. A filmes adaptáció néhány kérdése. In: Nagyvilág 2006/augusztus 678-692.

 

Török Ervin: Az individualitás kérdése Kafka és Welles Perében. In: http://apertura.hu/2007/tavasz/torok

 

André Bazin: A nyitott filmművészetért. Az átdolgozás védelmében. In: Uő: Mi a film. Osiris, Bp., 2002. 79-101.

 

Füzi Izabella – Török Ervin: Verbális és vizuális intermedialitás: törés, fordítás vagy párbeszéd? In: Bevezetés az epikai szövegek és a narratív film elemzésébe.

(http://szabadbolcseszet.elte.hu/mediatar/vir/tankonyv/tartalom.html)

 

Győrffy Miklós: Szerepcsere vagy munkamegosztás? Az irodalmi és mozgóképes elbeszélés száz éves együttélése. In: Uő. A tizedik évtized. Palatinus, Budapest, 2001. 5-53.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Gács Anna – Gelencsér Gábor (szerk.): Adoptációk (Film és irodalom egymásra hatása). Kijárat, Budapest, 2000.

Kenedi János (szerk.): Írók a moziban.. Magvető, Budapest, 1971.

Gelencsér Gábor: Forgatott könyvek. Adaptációk az 1945 utáni magyar filmben.

(http://www.apertura.hu/2006/tel/gelencser/)

 

Gelencsér Gábor: Tárt elhatároltság. Mészöly Miklós és Gaál István, avagy a „tettenérés magasiskolái”. In: Metropolis 2005/3. 64-73.

 

Sághy Miklós: „A tekintet hatalma (Mándy Iván: Diákszerelem)”. In: Tiszatáj, 2006/1. (Diákmelléklet)

 

Robert Stam – Alessandro Raengo (szerk.): Literature and Film. A Guide tot the Theory and Practice of Film Adaptation. Blackwell, Malden, 2003.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep

Az SZTE BTK – hagyományainak megfelelően – díszoklevelet adományozott a 65, 60 és 50 éve végzett bölcsészkari hallgatóknak. A szeptember 16-i eseményen, amelynek a történelmileg is jelentős Auditorium Maximum adott helyet, negyvenöten vették át díszoklevelüket családtagjaik, barátaik körében.