Történelem BA; történelem osztatlan tanárszak

Szerelmi mágia az ókorban


Időpont: 10:30–10:50

Terem: 107. terem

Előadó: Illés Imre Áron


Ezeket a szakokat/specializációkat ismerheted meg itt jobban: történelem BA, történelemtanár


A történelem nemcsak a nagypolitika, a hadvezérek és uralkodók tanulmányozása, hanem a mindennapoké is. Ennek megfelelően az előadás az ókori élet egy érdekes részletébe, a mágia világába és ezen belül kifejezetten a szerelmi mágia gyakorlatába nyújt betekintést.

 


Mit ittak a mongolok a Dzsingiszidák korában? - ELMARAD!


Időpont: 11:00–11:20

Terem: 107. terem

Előadó: Kovács Szilvia


Ezeket a szakokat/specializációkat ismerheted meg itt jobban: történelem BA, történelemtanár


Bár nem mindig gondolunk erre, de akárcsak napjainkban, a különböző történelmi korokban is meghatározó volt, hogy a kor emberei mit és hogyan ettek-ittak. Ráadásul az italozások, akárcsak az étkezések, olyan társadalmi események voltak, amelyeket rituálék, előírt és hierarchikus viszonyok határoztak meg. A mongol elit lakomáiról viszonylag sok forrással rendelkezünk. Az előadásban a mongolok 13–14. századi italairól, az italozási szokásairól és az azzal kapcsolatos rítusokról, valamint ezek történelmi jelentőségéről lesz szó.

 


Élet az oszmán–magyar határvidéken: Rabtartás, rabkereskedelem és forrásai


Időpont: 11:30–11:50

Terem: 107. terem

Előadó: Tóth Hajnalka


Ezeket a szakokat/specializációkat ismerheted meg itt jobban: történelem BA, történelemtanár


A magyarországi török kori háborúk szüneteiben, az ún. békeidőszakokban is mindennaposnak számítottak a kisebb-nagyobb összecsapások, csetepaték, portyák. Ezek velejárója volt a rabszedés, fogolyejtés. Ennek következtében a 17. századi Magyarországon, a magyar–oszmán határvidéken egy szinte mindenre kiterjedő szokásrendszere alakult ki a rabtartásnak és rabkereskedelemnek. Ennek megismeréséhez a magyar levéltári anyag páratlanul gazdag forrásbázist biztosít. A minióra keretében a kora újkori magyar társadalomtörténet egy izgalmas vetületébe adunk betekintést levéltári források bevonásával.

 


A felvilágosodás és a francia forradalom


Időpont: 12:00–12:20

Terem: 107. terem

Előadó: Balázs Péter


Ezeket a szakokat/specializációkat ismerheted meg itt jobban: történelem BA, történelemtanár


Óriási közhelye a historiográfiának, hogy a francia felvilágosodás nagy gondolkodói „készítették elő” a század végén bekövetkező társdalami/politikai forradalmat. Egyértelmű-e azonban ez az ok-okozati viszony? Eszmék váltják-e ki a nagy politikai földindulásokat? Milyen alternatívái vannak a történetírásban a „Voltaire/Rousseau hibája”- típusú felelősségmeghatározásnak?

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

lepjuk_meg__esemeny_borito

Az idei SZTE Alma Mater mozgást ösztönző kihívása a Nobel-díjas Karikó Katalin előtt tiszteleg. Járjuk be közösen életének fontos helyszíneit virtuálisan!