Tánc és térhasználat

Időpont: 10:30–10:50

Terem: Bálint Sándor terem

Előadó: Dr. Varga Sándor

 

Ezeket a szakokat/specializációkat ismerheted meg itt jobban: néprajz - táncfolklorisztika-táncantropológia

 

Előadásomban néprajzi-antropológiai megfigyeléseim alapján megkíséreltem bemutatni, hogy a kisközösségi táncos térhasználat egyfajta kommunikációs rendszerként működik, melyben fontos társadalmi (etnikai, gazdasági, nemi- és státusz-) pozíciók és kapcsolatok jelennek meg szimbolikusan. A különböző tánctípusok térformái és proxemikája befolyásolja formai, strukturális jellemzőiket, ezen keresztül pedig a táncosok alkotási folyamatait. A kutatásaimból ezen kívül kiderül, hogy a tánc helyszíne az ott táncolók független területének tekinthető, ahol a térhatárok, illetve a tér használatára vonatkozó szabályok szimbolizálják és erősítik a lokális közösség szuverenitását, önállóságát és társadalmi kohézióját.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

lepjuk_meg__esemeny_borito

Az idei SZTE Alma Mater mozgást ösztönző kihívása a Nobel-díjas Karikó Katalin előtt tiszteleg. Járjuk be közösen életének fontos helyszíneit virtuálisan!