Szabad bölcsészet - filozófia/etika/műszettörténet specializáció BA; etikatanár

A filozófia és az élet értelme


Időpont: 10:30–10:50

Terem: 3. terem

Előadó: Prof. Dr. Pavlovits Tamás


Ezeket a szakokat/specializációkat ismerheted meg itt jobban: filozófia, etika, művészettörténet; osztatlan etikatanári; design- és művészetmenedzsment MA; filozófia MA; etika MA


Vajon van-e értelme feltenni a kérdést: mi az életem értelme? Vajon erre a kérdésre melyik tudomány hivatott válaszolni? Vajon a természettudomány vagy a pszichológia kompetens-e e tekintetben? Az előadásban azt szeretném megmutatni, hogy miként fér hozzá a filozófia az élet értelmére vonatkozó kérdéshez. A filozófia sem válaszolja meg ezt a kérdést, de talán egyedül hivatott a jelentését és értelmét vizsgálni.

 

 

Az én mint szükségszerű fikció


Időpont: 11:00–11:20

Terem: 3. terem - változás, az óra új helyszíne: II. terem (tolmácsterem, 2. emelet, Aud Max mellett)

Előadó: Dr. Lamár Erzsébet


Ezeket a szakokat/specializációkat ismerheted meg itt jobban: filozófia, etika, művészettörténet; osztatlan etikatanári; design- és művészetmenedzsment MA; filozófia MA; etika MA


Vajon valóban szükségszerű előfeltétele-e a tudatos tapasztalatnak az öntudat valamiféle eleve adott egysége? Ha létezik ilyen, hogyan őrzi meg önazonosságát a folytonos változások során? Ha viszont nem létezik, akkor mégis ki vagy mi az az „én”? A szó lehető legszorosabb értelmében a végtelenségig folytathatnánk a fentiekhez hasonló kérdések sorát, ezért előadásomban nem is vállalkozom többre, mint néhány alapvető fontosságú gondolat felelevenítésére egy természeténél fogva definiálhatatlan fogalom kapcsán.

 

 

A filozófia értelmetlenségének értelmes filozófiája


Időpont: 11:30–11:50

Terem: 3. terem

Előadó: Fekete Kristóf


Ezeket a szakokat/specializációkat ismerheted meg itt jobban: filozófia részismereti képzés és mesterképzés


Manapság a filozófiával szemben megfogalmazott leggyakoribb, s egyben legsúlyosabb vád, hogy annak problémái egyszerűen értelmetlenek, ezáltal pedig művelése is az. Ám talán meglepő módon a filozófia történetében belül sem ismeretlen egy olyan álláspont, amely látszólag nagyon hasonlót, a filozófiai problémák tulajdonképpeni értelmetlenségét állítja. Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy megpróbáljak rámutatni arra, mi a különbség az értelmetlenség vádjának hétköznapi és filozófiailag reflektált formája között; talán azt is bizonyítva, hogy miért kizárólag értelmesen van értelme az értelmetlenség mellett állást foglalni.

 

 

A kiállítás, mint a diszkurzivitás terepe


Időpont: 12:00–12:20

Terem: 3. terem

Előadó: dr. Váraljai Anna


Ezeket a szakokat/specializációkat ismerheted meg itt jobban: szabad bölcsészet - művészettörténet BA; design-és művészetmenedzsment MA


Előadásomban olyan kortárs magyar kiállításokat mutatok be, amelyek a kiállítást a diszkusszió, a párbeszéd terepeként értelmezik. Olyan platformként, ahol - a kiállítás hagyományos értelmezésével/lehetőségeivel szemben - a különféle szemléletmódok, kritikai attitűdök találkoznak. Szappan, biztosító tű, szökőkút és hímzett beton… ezek, mint párbeszédre hívogató művek képezik a diszkusszív kiállítási koncepció részét.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

lepjuk_meg__esemeny_borito

Az idei SZTE Alma Mater mozgást ösztönző kihívása a Nobel-díjas Karikó Katalin előtt tiszteleg. Járjuk be közösen életének fontos helyszíneit virtuálisan!