A székely írás modern kultuszának gyakorlatai és ezek percepciói a mai Magyarországon

OTKA K 115748

2015–2019

 

Kutatásvezető

Dr. Sándor Klára, egyetemi tanár

Tagok

Dr. Balog Iván egyetemi docens

Dr. Tóth Andrea tudományos munkatárs

Csörsz Édua MA-hallgató

 

 

Az utóbbi években nagy nyilvánosságot kapott a székely írás: használata terjed, egyre több helyen találkozunk vele: helynévtáblákon, fesztiválokon, ruhákon, nyomtatnak vele könyveket, lehet székely írásos társasjátékokat kapni. Az írás heves és egymással ellentétes reakciókat vált ki: sokan rajonganak érte, ősi örökségként tisztelik, mások viszont az elmaradottság jelének, vagy egyenesen kitalációnak tartják, és a szélsőjobboldali politikai ideológiák szimbólumának minősítik. Ugyanakkor a székely írás kultuszát támogató csoportok sem egységesek a kultusz építésében, sőt, sokszor rivalizálnak egymással. Minderről azonban csak felületes benyomásaink lehetnek, mert ezt a jelentős társadalmi feszültségeket gerjesztő kultuszt még nem vizsgálták megfelelő tudományos módszerekkel.

Kutatásunk célja ezért a székely írás modern használatának föltérképezése: kik és milyen célokra használják, milyen kulturális keretbe illesztik az egyes szubkulturális csoportok, ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz. Hogyan válik a hagyományteremtés új eszközévé, illetve üzleti vállalkozássá. Milyen a kultusz építőinek megítélése azok körében, akik kifejezetten elutasítják a kultuszt. Vizsgáljuk azt is, hogyan jelenik meg a székely írás a széles közönséghez szóló médiában, hogyan alakítja ez a megítélését.

A kutatás valamennyi eleme új eredményeket hozhat, mert eddig nem kutatott jelenségeket vizsgál, amelyek erősödő társadalmi konfliktusok forrásai. A kultusz leírása és a kutatás elméleti következtetései nemzetközi szinten is újdonságot jelenthetnek: más, korábban a tényleges használatból kiszorult írást nem sikerült hasonlóan elterjedtté tenni a modern európai társadalmakban.

 

Konferenciák: Projektindító workshop, 2015. december 11.

Publikációk:

Balog Iván: Antinacionalizmus, A székely írás modern kultuszai és ezek percepciói. Szeged, 2015. december 11.

Csörsz Édua: Az "ősmagyar mítosz" posztmagyar rítusai Bugacon. A Kurultaj és az Ősök napja., Hubbes L. A. és Povedák I. (szerk.), Már a múlt sem a régi..., 207–235. Szeged: MTA–SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 2015.

Pusztai Bertalan: Kultúraelméleti kontextusok, A székely írás modern kultuszai és ezek percepciói. Szeged, 2015. december 11.

Sándor Klára: A székely írás mint hatalmi jelkép – interpretációk egy témára. A hatalom jelei, képei és terei. Szeged, 2015. november 6.

Sándor Klára: A székely írás modern kultuszai és ezek percepciói – hipotézisek és kutatási terv, A székely írás modern kultuszai és ezek percepciói. Szeged, 2015. december 11.

Csörsz Édua: „Rótt nyomok” a digitális térben - A székely írás popularizációjának vizsgálatának tükrében, Az etnográfia esélyei és lehetőségei a digitális térben konferencia, SZTE és PTE Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék (Szeged, 2017. április. 7. )

Tóth Andrea: A székely írás mint a társadalom Másikja. Az etnográfia esélyei és lehetőségei a digitális térben konferencia, SZTE és PTE Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék (Szeged, 2017. április. 7. )

Tóth Andrea: Secler Writing as Hungarian Society's Other: Manifestation of Civic and Cultural Nationalism, Racism, Nationalism and Xenophobia. 2nd International Interdisciplinary Conference, Gdańsk, Poland, Gdansk, Lengyelország, 2017. június 8–9.

Sándor Klára: Székelyből magyar, írásból rovás – avagy hogyan ölte meg a székely írás kultusza a székely írás székely identitást jelző funkcióját?, Hullóidő: székely identitásépítés a a 19–20. században. MTA Kisebbségkutató Intézet és MTA–Lendület Trianon 100 Kutatócsoport. Budapest, 2018. május 24., 2018

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Boritokep_11

Robert Menasse osztrák esszé- és regényíró volt az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vendége, december 5-én. Bombitz Attila, a tanszék vezetője beszélgetett a szerzővel legújabb művei kapcsán Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről és a nacionalizmus térhódításáról a teltházas esten. Az esemény a budapesti Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jött létre.