MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport (KKCS)

kkcs

 

Kutatásvezető:

Csapó Benő, DSc, egyetemi tanár

Tagok:

Pásztor Attila, PhD, tudományos munkatárs

Tóth Edit, PhD, tudományos munkatárs

Kiss Renáta Mária, tudományos segédmunkatárs

Szabó Dóra Fanni, tudományos segédmunkatárs

Kállai István László, tudományos asszisztens

Betyár Gábor, programozó

Honlap: http://edu.u-szeged.hu/kkcs/

 

A kutatócsoport feladatának tekinti a tudás szerveződésének, az iskolában elsajátított tudás alkalmazásának, a tudás megszerzését befolyásoló kognitív és nem kognitív tényezők vizsgálatát. Kutatásainak fő célja az iskola fejlesztő hatásának feltárása, a fejlődés kezdő szakaszának longitudinális vizsgálata, a diagnózist lehetővé tevő mérési, értékelési rendszer és fejlesztőprogramok kidolgozásának támogatása.

Mikor alakult: 2007

Konferenciák:   Pedagógiai Értékelési Konferencia http://www.edu.u-szeged.hu/pek/

Publikációk:

Asztalos, K. & Csapó, B. (2017). Development of musical abilities: Cross-sectional computer-based assessments in educational contexts. Psychology of Music, 45(5), 682–698. DOI: 10.1177/0305735616678055

Csapó, B. & Molnár, Gy. (2017). Potential for assessing dynamic problem-solving at the beginning of higher education studies. Frontiers in Psychology, 8(2022). 1–12. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.02022

Nikolov, M., & Csapó, B. (2017). The relationships between 8th graders’ L1 and L2 reading skills, inductive reasoning and socio-economic status in early English and German as a foreign language programs. System 73(4), 48–57. DOI: 10.1016/j.system.2017.11.001

Hódi, Á., B. Németh, M. & Tóth, E. (2017). Második évfolyamos tanulók szövegértés teljesítményének alakulása az olvasástanítás személyi, módszertani és környezeti feltételeinek tükrében. Magyar Pedagógia, 117(1), 95–136. DOI: 10.17670/MPed.2017.1.95

Pásztor, A. (2017). Tanulói szintű visszacsatolás és fejlesztés: technológia alapú mérések alkalmazási lehetőségei a mindennapi pedagógia gyakorlatban. In: Hunyady, G., Csapó, B., Pusztai, G. & Szivák, J. (Szerk.), Az oktatás korproblémái. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 202–212. http://real.mtak.hu/id/eprint/73593

Szabó, D. F. (2017). A reziliencia értelmezésének lehetőségei - kihívások és nehézségek. Magyar Pszichológiai Szemle, 72(2), 247–262. DOI: 10.1556/0016.2017.72.2.6

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Boritokep_11

Robert Menasse osztrák esszé- és regényíró volt az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vendége, december 5-én. Bombitz Attila, a tanszék vezetője beszélgetett a szerzővel legújabb művei kapcsán Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről és a nacionalizmus térhódításáról a teltházas esten. Az esemény a budapesti Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jött létre.