Identitás- és Kultúrakutató Központ

EFOP-3.6.2-16-2017-00007

 

Kutatásvezető:

Prof. dr. Sándor Klára egyetemi tanár

Tagok:

Dr. Balog Iván egyetemi docens

Prof. dr. Gyenge Zoltán egyetemi tanár

Prof. dr. Máté-Tóth András egyetemi tanár

Dr. Balogh Péter egyetemi adjunktus

Dr. Fekete Marianna egyetemi tanársegéd

Dr. Bencsik Orsolya tudományos segédmunkatárs

Dr. Glässer Norbert egyetemi adjunktus

Dr. Gellérfi Gergő tudományos munkatárs

Dr. Ferwagner Ákos egyetemi docens

Dr. Jancsó Katalin egyetemi adjunktus

Dr. Kincses-Nagy Éva egyetemi adjunktus

Dr. Kökény Andrea egyetemi adjunktus

Dr. Lencsés Gyula egyetemi adjunktus

Dr. Molnár Dávid egyetemi tanársegéd

Prof. dr. Pavlovits Tamás egyetemi tanár

Dr. Sághy Miklós egyetemi docens

Dr. Schirm Anita egyetemi adjunktus

Dr. Simon József egyetemi docens

Dr. Szabó Gábor egyetemi docens

Dr. Szilárdi Réka egyetemi adjunktus,

Dr. Tamás Ágnes tudományos munkatárs

Dr. Tóth Andrea tudományos munkatárs

Dr. Zvara Edina egyetemi docens

 

Az IKK célja olyan inter- és transzdiszciplináris identitás- és kultúrakutató tudományos közösség kialakítása, amelynek tagjai intézeti–tanszéki–tudományterületi hovatartozástól függetlenül sokféle szempont érvényesítésével kidolgozott elméleti keretben, komplex módszerekkel dolgoznak, s a lehető legeredményesebben hasznosítják a szempontok és kutatási tapasztalatok sokféleségének szinergiáját. A Központ résztvevői sokféle tudományterületről érkeznek (szociológia, antropológia, nyelvészet, filozófia, vallástudomány, irodalomelmélet, művelődéstörténet, történettudomány), tudományos kiválóságukkal, kutatási tapasztalatukkal kiemelkedően alkalmasak kutatások végézésére, a fiatal kutatók továbbképzésére, a kutatási folyamatok későbbi fenntarthatóságának megalapozására. A kutatásba a szenior vezető kutatók mellett fiatal kutatókat, lehetőség szerint doktoranduszokat és hallgatókat tervezünk bevonni.

Az IKK révén kutatóhálózat jön létre, amely eredményesen kapcsolódhat be a nemzetközi kutatásokba. A nemzetközi tudományos hálózat kiépítésének megalapozását a nemzetközi konferenciák mellett vendégelőadók meghívásával, illetve rövid nemzetközi tapasztalatszerző utak biztosításával végezzük.

Az IKK-ban alkalmazott megközelítés azért emelkedik ki a korábbi identitásvizsgálatok közül, mert egyszerre veszi figyelembe a szociálpszichológia, a szociológia, az antropológia, a nyelvészet, a kultúratudomány (művelődéstörténet), a politikatudomány, a történeti emlékezet és a mikrotörténetek kutatásának eredményeit, valamint a kortárs politikai folyamatokat. Az elméleti megfontolásokat azonban – sok más kutatásból ez az elem hiányzik – empirikus adatokra építi, illetve az előzetes hipotéziseket empirikusan ellenőrzi.

Az IKK az EFOP 3.6.2.-16-2017-00007 számú, Az identitások rétegzettsége, identitáskonfliktusok és identitásváltozások: a csoport-, nemzeti és európai identitás összefüggéseinek szerepe a társadalmi innováció és integráció sikerességében című alprojektjének megvalósítására jött létre, de működését a projekt várható befejeződése (2020) után is fent kívánja tartani további kutatásokkal, projektekkel, szemináriumok, workshopok, előadások és konferenciák szervezésével, további nemzetközi kapcsolatok, együttműködési lehetőségek keresésével és bővítésével.

Az IKK tagjai a Központ munkája során keletkezett tudományos munkákat hazai és nemzetközi folyóiratokban, kötetekben is közzé tehetik, de az IKK saját szerkesztésű OJS folyóiratot is szándékozik indítani Identitás, kultúra, nyelv címmel az SZTE Klebersberg Könyvtárával együttműködve.

 

Mikor alakult: 2017

Pályázati támogatás: EFOP-3.6.2-16-2017-00007

A pályázati projekt címe: Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban

Konferenciák:   havonta szervezett műhelybeszélgetések

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_6

A THE Impact Rankings elnevezésű fenntarthatósági rangsort az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlődési célok (SDG) mentén készíti el évről-évre a Times Higher Education. A 2024. június 12-én megjelent friss rangsorban a Szegedi Tudományegyetem a 43. helyen végzett a „Béke, igazság és erős intézmények” tematikus listán. Emellett több más alkategóriában is nagyot lépett előre az SZTE, de javított az összesített rangsorban is: felkerült a 301-400. helyre, ezzel megosztott első helyen végzett Magyarországon.