Néprajz BA; táncfolklorisztika/táncantropológia szakirány

Tánc és térhasználat

 

Időpont: 10:30–10:50

Terem: Bálint Sándor terem

Előadó: Dr. Varga Sándor

 

Ezeket a szakokat/specializációkat ismerheted meg itt jobban: néprajz - táncfolklorisztika-táncantropológia

 

Előadásomban néprajzi-antropológiai megfigyeléseim alapján megkíséreltem bemutatni, hogy a kisközösségi táncos térhasználat egyfajta kommunikációs rendszerként működik, melyben fontos társadalmi (etnikai, gazdasági, nemi- és státusz-) pozíciók és kapcsolatok jelennek meg szimbolikusan. A különböző tánctípusok térformái és proxemikája befolyásolja formai, strukturális jellemzőiket, ezen keresztül pedig a táncosok alkotási folyamatait. A kutatásaimból ezen kívül kiderül, hogy a tánc helyszíne az ott táncolók független területének tekinthető, ahol a térhatárok, illetve a tér használatára vonatkozó szabályok szimbolizálják és erősítik a lokális közösség szuverenitását, önállóságát és társadalmi kohézióját.

 

 

A cigányzenétől a roma turbofolkig

 

Időpont: 11:00–11:20

Terem: Bálint Sándor terem

Előadó: Dr. Povedák Kinga

 

Ezeket a szakokat/specializációkat ismerheted meg itt jobban: néprajz

 

Az előadáson a cigányzenével, a roma kultúra egyik olyan területével foglalkozunk, amelyet különböző okoknál fogva nem sújtanak a negatív társadalmi előítéletek. A cigányzene a polgárosodás kezdeteitől fogva a társadalmi integráció egyik lehetőségét nyújtotta a romák számára. A kávéházban játszó cigányzenekarok a 20. század közepéig jelentős megbecsültségnek örvendtek, és egy-egy híresebb zenészt sztárként kezeltek. Ez a stílus, és vele kapcsolatban a kávéházi cigányzenekarok is, azonban szinte teljes egészében eltűntek napjainkra. Megjelent ugyanakkor több újabb, népies (vagy népiesnek tűnő) cigányzenei stílus a Kaly Jagtól kezdve a balkáni eredetű turbofolkig. Ebben az előadásban ennek a gazdag, népi(es) zenei jelenségkörnek a megismerésére teszünk kísérletet.

 

 

A néprajzi tárgyak útja a mindennapokból a múzeumi gyűjteményekig

 

Időpont: 11:30–11:50

Terem: Bálint Sándor

Előadó: Dr. Mód László

 

Ezeket a szakokat/specializációkat ismerheted meg itt jobban: néprajz

 

Az előadás a néprajzi tárgyak vonatkozásában próbálja bemutatni azt a folyamatot, ahogyan kiemeljük azokat a mindennapi használatból és valamilyen értéket tulajdonítva nekik múzeumi műtárgy válik belőlük. A hallgatók megismerkedhetnek azokkal a beavatkozásokkal is, amelyek e változások során a tárgyakat érik.

 

 

Interaktívan a múltról - ELMARAD!

 

Időpont: 12:00–12:20

Terem: Bálint Sándor terem

Előadó: Dr. Glässer Norbert

 

Ezeket a szakokat/specializációkat ismerheted meg itt jobban: néprajz

 

A 19. század második fele válságok, megoldáskeresések, formálódó új polgári elitek, modernizálódó államalakulatok, a haladásba és a technikai fejlődésbe vetett töretlen hit kora. Az előadásban megismerhetjük, hogyan adhatunk figyelemfelkeltő, újszerű interaktív keretet a győri zsidó polgárság város életébe történő belépésének. Hogyan tehető ez középiskolások számára vonzóvá. A néprajz, a kulturális antropológia és a mindennapok történetének hasznosulását követhetjük nyomon a HDKE Vágyott Világok – Győri zsidó polgári életvilágok 1867 és 1944 között című időszaki kiállításán.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

lepjuk_meg__esemeny_borito

Az idei SZTE Alma Mater mozgást ösztönző kihívása a Nobel-díjas Karikó Katalin előtt tiszteleg. Járjuk be közösen életének fontos helyszíneit virtuálisan!