Fogadalom szövegek

Az első éves pszichológia szakos hallgatók fogadalma


Én …., ünnepélyesen fogadom, hogy az Egyetem és a Pszichológiai Intézet szabályait megtartom. Arra törekszem, hogy a tudomány eredményeit elsajátítsam, és tanulmányaimat odaadással végezzem. Kijelentem, hogy ismerem, értem, és betartom a Pszichológia Intézet Etikai Kódexébe foglaltakat. Tanulmányi időm alatt tesztet, műszeres és más vizsgáló eljárást és kutatást csak tanári vezetéssel végzek. A vizsgált személyekről tudomásomra jutó információkat szigorúan titokban tartom. Fogadom, hogy tudásommal közösségemet és az emberek javát szolgálom.


A végzős BA szakos hallgatók fogadalma


Én … , ünnepélyesen fogadom, hogy jövendő munkám során arra törekszem, hogy a szakmai és etikai szabályokat maradéktalanul betartsam. Kijelentem, hogy megismertem és tiszteletben tartom a viselkedéselemzői végzettség kompetenciaköreit és határait. Fogadom, hogy a rám bízottakkal lelkiismeretesen foglalkozom, érdekükben legjobb szakmai tudásom szerint mindent megteszek. A rám bízott ismeretekkel nem élek vissza, a bizalmas információkat szigorúan titokban tartom. Fogadom, hogy tudásommal közösségemet és az emberek javát szolgálom.


A végzős MA szakos hallgatók fogadalma


Én … , ünnepélyesen fogadom, hogy pályafutásom során arra törekszem, hogy a pszichológusokra vonatkozó szakmai és etikai szabályokat maradéktalanul betartsam. Fogadom, hogy a rám bízottakkal lelkiismeretesen foglalkozom, érdekükben legjobb szakmai tudásom szerint mindent megteszek. A rám bízott ismeretekkel nem élek vissza, a bizalmas információkat szigorúan titokban tartom. Fogadom, hogy tudásommal és munkámmal közösségemet, és az emberek javát szolgálom.