Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep

Az SZTE BTK – hagyományainak megfelelően – díszoklevelet adományozott a 65, 60 és 50 éve végzett bölcsészkari hallgatóknak. A szeptember 16-i eseményen, amelynek a történelmileg is jelentős Auditorium Maximum adott helyet, negyvenöten vették át díszoklevelüket családtagjaik, barátaik körében.

Fogadalom szövegek

Az első éves pszichológia szakos hallgatók fogadalma


Én …., ünnepélyesen fogadom, hogy az Egyetem és a Pszichológiai Intézet szabályait megtartom. Arra törekszem, hogy a tudomány eredményeit elsajátítsam, és tanulmányaimat odaadással végezzem. Kijelentem, hogy ismerem, értem, és betartom a Pszichológia Intézet Etikai Kódexébe foglaltakat. Tanulmányi időm alatt tesztet, műszeres és más vizsgáló eljárást és kutatást csak tanári vezetéssel végzek. A vizsgált személyekről tudomásomra jutó információkat szigorúan titokban tartom. Fogadom, hogy tudásommal közösségemet és az emberek javát szolgálom.


A végzős BA szakos hallgatók fogadalma


Én … , ünnepélyesen fogadom, hogy jövendő munkám során arra törekszem, hogy a szakmai és etikai szabályokat maradéktalanul betartsam. Kijelentem, hogy megismertem és tiszteletben tartom a viselkedéselemzői végzettség kompetenciaköreit és határait. Fogadom, hogy a rám bízottakkal lelkiismeretesen foglalkozom, érdekükben legjobb szakmai tudásom szerint mindent megteszek. A rám bízott ismeretekkel nem élek vissza, a bizalmas információkat szigorúan titokban tartom. Fogadom, hogy tudásommal közösségemet és az emberek javát szolgálom.


A végzős MA szakos hallgatók fogadalma


Én … , ünnepélyesen fogadom, hogy pályafutásom során arra törekszem, hogy a pszichológusokra vonatkozó szakmai és etikai szabályokat maradéktalanul betartsam. Fogadom, hogy a rám bízottakkal lelkiismeretesen foglalkozom, érdekükben legjobb szakmai tudásom szerint mindent megteszek. A rám bízott ismeretekkel nem élek vissza, a bizalmas információkat szigorúan titokban tartom. Fogadom, hogy tudásommal és munkámmal közösségemet, és az emberek javát szolgálom.