Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_32

Prof. Dr. Kérchy Anna a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének egyetemi tanára, az Angol nyelvű irodalmak és kultúrák doktori program vezetője. Kutatásai széleskörűek: foglalkozik többek között a 19-21. századi nőírókkal, fantasztikus irodalommal, gyermek- és ifjúsági irodalommal, mesekutatással, posztstrukturalista/feminista irodalomelmélettel, s a Viktoriánus és a posztmodern képzelet metszéspontjait is gyakorta vizsgálja. Számos, köztük a nők kutatói életpályájával foglalkozó szervezet tagja, hiánypótló művek szerzője, miközben aktív résztvevője magyar és nemzetközi kutatási projekteknek is. A viktoriánus nonszensz poétikája és politikája: Metamediális játék Lewis Carroll fantáziavilágaiban című akadémiai doktori értekezését 2023 őszén védte meg sikeresen, 2024 tavaszán pedig hivatalosan is az MTA doktora lett.

Plágium - eljárásrend, szankciók

Intézeti eljárásrend plágium és csalás etikai vétségei esetén


Hangsúlyozzuk, hogy a plágum kapcsán elsődlegesnek a felvilágosítást és a megelőzést tartjuk. A plágiumról bővebben információ intézetünk honlapján található (lásd. “Kerüld a plágiumot!”). Ennek ismerete minden hallgatónknak kötelező.

A plágiumés a vizsgacsalás etikai vétségnek számít, melyet minden estben szankciók követnek, amelyeket az Intézet az alábbi eljárásrend szerint határoz meg.


PLÁGIUM


a) Amennyiben plágium gyanúja merül fel, az oktatónak kötelessége körültekintően meggyőződnie arról, hogy megalapozott-e ez a gyanú.


b) Amennyiben megalapozottnak találja, ezt e-mailben közölnie kell a hallgatóval és e-mailben nyilatkozatot kell kérnie a hallgatótól arra vonatkozóan, hogy beismeri-e a plágium vétségét. (Ha két személy dolgozatában egyforma szövegezésű rész van, lehetőleg ki kell deríteni, hogy ki kiről másolt. Ha ez nem derül ki, mindketten vétséget követnek el.)


c) Ha egyértelmű a plágium és a hallgató elismeri, az oktató elégtelent ad a kurzusra, egyidejűleg értesíti az Intézet tanulmányi felelősét (jelenleg: Dr. Kőrössy Judit) valamint az Etikai Bizottság vezetőjét (Dr. Szokolszky Ágnes) az esetről. Ilyen esetben az Etikai Bizottság értesítést kap az oktatótól, az esetet adminisztrálja de tanácskoznia nem kell.


d) Ha a hallgató nem ismeri el a plágiumot, vagy bármilyen más okból az oktató nem tudja / akarja kezelni az esetet, az oktató leírja röviden a plágium mibenlétét, megjelöli a plagizált szakaszokat és továbbítja az anyagot az Etikai Bizottságnak. Ilyen esetben az Etikai Bizottság tanácskozik. Egyúttal az oktató értesíti a hallgatót, hogy az ügyet az Etikai Bizottság elé utalta.


e) Az Etikai Bizottság az oktató bejelentését követő 10 napon belül összeül és döntést hoz. Ezt megelőzően a hallgató írásban (e-mailben) leírhatja az üggyel kapcsolatos megjegyzéseit az Etikai Bizottság vezetőjének, vagy kérheti az etikai bizottság vezetőjétől, hogy személyesen fejthesse ki álláspontját a Bizottság ülésén.


f) Ha felsőbb éves hallgató plágiumot követ el, az Etikai Bizottság elrendelheti előző dolgozatainak visszamenőleges megvizsgálását.

A Bizottság nem tud figyelembe venni sem magánéleti nehézségekre való hivatkozást, sem pedig a plágiumvétség ismeretének hiányát. Amennyiben az Etikai Bizottság plágiumot állapít meg, érvénybe lépnek a szankciók.


VIZSGA CSALÁS


Vizsgán való csalás esetén az oktató az Etikai Bizottságnak jelenti az ügyet, elégtelent ad a kurzusra, és jelenti az ügyet az Etikai Bizottságnak.


Szankciók


Első ízben elkövetett etikai vétség (plágium/csalás) esetén:


1. A hallgató elégtelen jegyet kap a kurzusra, és írásbeli figyelmeztetésben részesül. A hallgató akkor veheti fel újra az órát, amikor az a tanterv szerint újra meghirdetésre kerül. (Azaz, nem hirdetjük meg a kurzust rögtön a következő félévben csak azért, hogy a plágiumot elkövető személy a tárgyat késedelem nélkül felvehesse.) Ez alól a végzős diákok sem mentesülnek. Azon dolgozat esetén, ahol beigazolódott a plágium, az érintett oktató dönthet arról, hogy az új teljesítés során a hallgató egy új témából írjon dolgozatot vagy átdolgozhatja a korábbi munkát. Ez műhelymunkák és szakdolgozatok esetén akár egy teljesen új adatfelvételt is jelenthet egy új témában.


2. Plágium vagy vizsgacsalás (puskázás, más személy jelenik meg a vizsgán) esetén a hallgató neve és a vétség jellege felkerül egy intézeti listára, amihez az összes oktatónak hozzáférése van. (A lista célja, hogy nyomon követhetővé tegye az esetleges ismétlődő vétségeket.)


3. Nem pályázhat Erasmus ösztöndíjra az, aki etikai vétséget követett el.


4. Az intézet oktatói nem adnak ajánlást ösztöndíjszerzés vagy álláskeresés céljából olyan hallgatónak, aki etikai vétséget követett el.


5. Nem lehet „Kiváló hallgató” az, aki etikai vétséget (plágium, csalás) követett el.


Ismételt etikai vétség esetén:


Amennyiben egy hallgató esetében másodszor is felmerül a plágium gyanúja, az intézeti Etikai Bizottság automatikusan összeül. Amennyiben a plágium beigazolódik, a TVSZ 8. fejezetének 3. pontja értelmében, az ügyet automatikusan továbbítja a kar felé. (A kari etikai bizottsági döntés már súlyosabb következményekkel is járhat.)


Ezzel együtt természetesen életbe lépnek azok a szankciók, amelyek az első plágium vagy csalás esetében is érvényesek. Tehát a kurzusra elégtelent kap, azt csak ismételt felvétellel teljesítheti újra, a tárgy meghirdetésével valamint az esetleges költségekkel kapcsolatban méltányossági engedményt nem adunk.


Az Intézeti Etikai Bizottság tagjai:

Vezető:

Dr. Szokolszky Ágnes


Tagok:

Csábi Eszter

Dr. Kőrössy Judit (tanulmányi felelős)

Dr. Varga HedvigMelléklet(-ek):

Fájlnév Leírás Fájl mérete Utolsó módosítás
Intézeti eljárásrend plágium.docx
104 Kb 04/02/15 11:19