A szerzetes-lovagrendek középkori történetének kutatása

Résztvevő: Hunyadi Zsolt


A keresztes hadjáratok többévszázados kutatása az 1980-as években fontos fordulóponthoz ért. Az ún. pluralista történészek egy paradigmát dolgoztak ki, amelynek révén a keresztes hadjáratok kutatásának határai mind térben, mind pedig időben jelentősen kibővültek. A 21. század második évtizedében már az 1060-as évektől egészen a 19. századig par excellence keresztes hadjáratnak tekinti a történetírás fő sodra a pápai felhívásra, speciális bűnbocsánat ígérete mellett zajló katonai vállalkozásokat.