Publikációk

MONOGRÁFIÁK

Hadnagy Szabolcs: A szultán hadainak tápláléka. Az oszmán sereg élelemellátási rendszere az 1658. évi hadjárat tükrében. Fontes et Libri, Monográfia 2021. (sorozatszerk.: Papp Sándor), szerk.: Juhász Krisztina), Szeged, 2021.

TANULMÁNYKÖTETEK

Deák Ágnes - Juhász Krisztina - Marton Gellért Ernő (szerk.): Sipos József-emlékkötet. Fontes et Libri, Tanulmányok (sorozatszerk.: Papp Sándor), Szeged, 2023.

Sándor Papp - Gellért Ernő Marton (eds.): New Approaches to the Habsburg-Ottoman Diplomatic Relations. Fontes et Libri, Studies (sorozatszerk.: Papp Sándor), Szeged, 2021.