Szakdolgozat

Szakdolgozati témák

Dr. Cziráki Zsuzsanna

BA-, MA- és PhD-képzés

 • A Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség kora újkori története, különösen társadalom-, művelődés- és diplomáciatörténeti szempontból
 • A Habsburg Monarchia és a Habsburg-ház története a 16–17. században
 • Kora újkori Habsburg-oszmán kapcsolattörténet
 • A hétköznapok világa a kora újkori Erdélyben: mentalitás, életmód, táplálkozás és fogyasztási szokások, ünnepek, tárgyi és viseletkultúra, hagyományok és emlékezetkultúra, szimbolikus kommunikáció
 • A női udvartartás kialakulása és fejlődése a kora újkori Erdélyben

Juhász Krisztina

BA-képzés

 • Erdély története a 16–17. században
 • Kora újkori levelezések, kapcsolati háló

Marton Gellért Ernő

BA-képzés

 • Erdélyi–lengyel kapcsolatok a 16–17. században
 • Lengyelország története a választott királyok idején (1572–1795)

Dr. Tóth Hajnalka

BA-, MA- és PhD-képzés:

 • Török háborúk a 16–17. századi Magyarországon (török hadjáratok, végvidéki harcok, várostromok, vártörténet, végvárrendszer, békekötések stb.)
 • Kora újkori magyar társadalomtörténet (városfejlődés, várostörténet, vallási küzdelmek, karriertörténetek (végvári katonaság, köznemesség, arisztokrácia…), családtörténet(ek), betelepült etnikumok, oszmánok Magyarországon, oszmán–magyar együttélés, kapcsolattartás, rabkereskedelem stb.)
 • Életmód és kultúra a kora újkori Magyarországon (művelődéstörténet, anyagi kultúra, főúri udvartartás, gyermeknevelés, nők szerepe stb. )

Dr. Kordé Zoltán

BA-, MA- és PhD-képzés

 • Középkori magyar történelmi témák: politika-, társadalom-, intézmény- és művelődéstörténet, valami etnikai viszonyok a középkori Magyarországon
 • Capeting monarchia története és X–XIV. századi francia egyháztörténet (francia nyelvismeret szükséges)

Dr. Hunyadi Zsolt

BA-, MA- és PhD-képzés

 • Középkori magyar egyháztörténet
 • Középkori magyar társadalomtörténet
 • Középkori jogtörténet
 • Középkori hadtörténet
 • Információtörténet

Prof. Dr. Papp Sándor

BA-, MA- és PhD-képzés

 • Erdély története az oszmán korban
 • Az oszmán–magyar kapcsolatok története
 • A hódoltság története

Szabados János

BA-képzés

 • 17. századi Habsburg–oszmán diplomáciatörténet
 • Habsburg (magyar)–oszmán végvidék

Prof. Dr. Tóth Sándor László

BA- és MA-képzés

 • A kora középkori magyar történelem/magyar őstörténet egy problémaköre vagy annak historiográfiája
 • A 16–17. századi magyar történelem, különösen a politikai történet/hadtörténet egy fontos kérdésköre (kiemelkedő politikai személyiség, egy település/vár históriája a török korban, egy hadjárat vagy csata elemzése stb.), illetve historiográfiai bemutatása

PhD-képzés

 • Az őstörténet és a korai magyar középkori történet, őstörténet egy fontos kérdésköre; az etnogenezis kérdései, a magyar törzsszövetség és a középkori Magyar Királyság kapcsolatai más népekkel, magyar hadjáratok, a korai magyar politikai szervezet kérdésköre
 • A 15 éves háború és a Bocskai-felkelés korának egy kérdésköre különös tekintettel a politikai és hadtörténetre, forráskiadásra (pl. levelezési kapcsolatok)

Szakdolgozati segédlet