„Hétköznapok és birodalmi politika a Köprülü-restauráció idején”

Reniger-jelentes-reszlet

Az NKFI (OTKA) által támogatott kutatási pályázat 2013–2018 között tartott. A futamidő végére elkészült kézirat Simon Reniger von Renningen konstantinápolyi állandó követ (1649–1666) Konstantinápolyból keltezett válogatott jelentéseit tartalmazza az 1649 és 1660 közötti időintervallumban. A végeredmény méretei a projekt tagjait is meglepték, hiszen egy pontosan 1443 oldalból álló kézirat jött létre, angol előszóval, bevezetővel, angol jegyzetekkel és a kiadási szabályzattal. A munka oroszlánrészét, a szövegek átírását Cziráki Zsuzsanna, Tóth Hajnalka és a pályázat megvalósításában szinte az elejétől részt vevő, azonban hivatalosan csak a pályázati idő legvégén csatlakozott Szabados János végezte el. A munka koordinálása, a megjelenésre kijelölt anyagok kiválogatása, az előzőleg készített tartalmi kivonatok eredetiekkel való összevetése és kisebb mértékben az átírá valamint a bevezetés elkészítése Papp Sándor vezető kutató feladata volt.


A projekt ötéves futamideje alatt a résztvevők kutatást végeztek bécsi Österreichisches Staatsarchiv iratanyagában, a Dubrovniki Városi Levéltárban, továbbá kutatómunkát folytattak Isztambulban, Kolozsváron, Cambridgeben, Oxfordban és Londonban. Kutatási eredményeiket számos magyar és idegen nyelven megjelent publikáció, és konferencia-előadások egész sora jegyzi. A projekt során elkészült Kruppa Tamás az 1650-es évek erdélyi–lengyel–oszmán–Habsburg kapcsolattörténeti vonatkozású latin nyelvű forráskiadásának kézirata (Okmánytár az erdélyi fejedelemség külkapcsolatai történetéhez 1649–1662) is.