Középkori házassági stratégiák interdiszciplináris vizsgálata

Résztvevő: Hunyadi Zsolt


A közelmúltban elindított kutatás a 14-16. századi köz(ép)nemesi famíliák házassági stratégiáit kísérli meg rekonstruálni számos számos irányból történő ráközelítéssel (antropológiai, kvantitatív vizsgálatok, demográfiai trendek, történeti megközelítés, jogtörténeti és társadalomtörténeti vizsgálatok, illetve a „társadalmi nem”-ek vizsgálata). A hazai forrásadottság ismeretében a sokrétű megközelítés és feldolgozás különösen is fontos, még akkor is, ha számos kérdésre a hazai kontextusban nem adható kielégítő válasz.