Mesterképzés

Kora újkori német paleográfiai gyakorlatok – szeminárium, MA-képzés

Dr. Cziráki Zsuzsanna

A kurzus célja a kora újkori gót írás megismerése. Rövid nyelvtörténeti áttekintést követően a hallgatók megismerkednek a nyomtatott és kézírásos gót betűkkel, majd olvasási gyakorlatok segítségével szereznek rutint 16–17. századi német kéziratok elolvasásában és átírásában. A kurzus gyakorlatorientált, a szövegek értelmezéséhez-feldolgozásához német nyelvi ismeretek szükségesek.

A Rákóczi-szabadságharc és emigráció – előadás, MA-képzés és osztatlan tanárképzés

Prof. Dr. Tóth Sándor László

A kurzus átfogó jelleggel tárgyalja a Rákóczi-szabadságharc kérdéskörét. Bemutatja a nemzetközi hátteret (spanyol örökösödési háború, északi háború), a szabadságharc közvetlen előzményeit jelentő mozgalmakat (hegyaljai felkelés, Rákóczi-összeesküvés). Elemzi a szabadságharc kirobbanásának okait, céljait korabeli forrásokra építve (brezáni pátens, Recrudescunt). Részletesen bemutatja a Rákóczi-szabadságharc katonai eseményeit, vázolja a szemben álló kuruc és császári seregek fő jellemzőit. Felvázolja a szatmári békéhez vezető utat és elemzi a béke (pacificatio) pontjait, rámutat jelentőségére. Vizsgálja a Rákóczi-szabadságharc külpolitikai kapcsolatait és diplomáciáját a különböző országokkal, uralkodókkal. Kitér Rákóczi Ferenc külpolitikájára, valláspolitikájára is, illetőleg elemzi a felkelés politikai szervezetét (konföderáció, országgyűléseit (szécsényi, ónodi, sárospataki). A kurzus a Rákóczi-emigráció (lengyel, francia, török) bemutatásával zárul.

Középkori dekrétumok, statútumok, szokásjogi normák – szeminárium, MA-képzés

Dr. Hunyadi Zsolt

A kurzus hallgatói egy alapos jogtörténeti áttekintést követően szöveg szinten megismerik a középkori magyar társadalom jogi életének pilléreit: a dekrétumokat, statútumokat, privilégiumokat, illetve a szokásjogi normákat. Magyar és latin nyelvű források elemzésével rekonstruáljuk a középkori jogi intézményeket.

Az erőszak története a középkorban és a kora újkorban – szeminárium, MA-képzés

Dr. Hunyadi Zsolt

A kurzus nyomon követi az erőszak középkori és kora újkori megnyilvánulási formáit és feltárja ezek társadalmi beágyazottságát, illetve motivációit. Az egyes tematikák istenítéletek „tüzes vas”-ától a tatárjárás borzalmain át, a hatalmaskodások természetét rekonstruálva a hadi tevékenységhez kapcsolódó erőszak értelmezéséhez segítenek hozzá.

Bevezetés a medievisztikába – BA-képzés

Dr. Hunyadi Zsolt, Dr. Kordé Zoltán

A kurzus a medievisztika fogalmának tisztázása után a tudományág forrástípusait, vizsgálati módszereit, illetve eddig elért eredményeit tekinti át.