Doktori képzés

Reading sources – szeminárium, PhD-képzés

Dr. Tóth Hajnalka

Oszmán-török forrásolvasás.

Specialization in Hungarian History – szeminárium, PhD-képzés

Dr. Tóth Hajnalka

A kurzus során a 17–18. századi Habsburg–magyar–oszmán kapcsolatrendszer politikatörténeti és diplomáciatörténeti aspektusait vizsgáljuk alapvető nemzetközi szakirodalom feldolgozásával, ezzel megteremtve az elméleti alapot és háttértudást a korszakból készülő PhD-disszertációhoz.

Középkori jogi élet és államiság – előadás, PhD-képzés

Dr. Hunyadi Zsolt

A kurzus, egy alapos római jogi és kánonkogi alapozást követően, áttekinti a középkori Magyar Királyság jogi életének különböző területeit, intézményeit, illetve azok működését.

Műhelyszeminárium – szeminárium

Dr. Kordé Zoltán

A szeminárium a doktoranduszok szempontjából legfontosabb forrásokat és szakirodalmat dolgozza fel, evvel segítve a PhD-dolgozatok elkészítését.