audmax_2021_karuzel

AudMax Esték: Évfordulók emlékezete

A magyar kultúra nagyjai előtt tiszteleg az egyetemi centenáriumát ünneplő szegedi bölcsészkar


A nemzeti kultúra egyik igen fontos emlékezeti mozzanata azoknak az évfordulóknak, jubileumoknak számontartása és ünneplése, amelyek meghatározó szerepet játszanak a történelmi és kulturális emlékezet formálásában.


A Szegedi Tudományegyetem számára ezért a 2021-es év különös jelentőséggel bír, hiszen éppen száz éve, 1921 októberében kezdődött az oktatás a Tisza-parti városban a Kolozsvárról elűzött egyetemen. Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara az egész évre kiterjedő megemlékezés-sorozattal kíván tisztelegni azok előtt a mesterek, iskolateremtő tudósok előtt, akik ezen az egyetemen oktatva nem csupán az intézmény, de Magyarország hírnevét is öregbítették a legkülönbözőbb tudományterületeken.

Ennek az ünneplésnek első állomása az AudMax Esték 2021-es tavaszi programsorozata. A már tradicionálissá vált rendezvényt az SZTE BTK a Pro Philosophia Szegediensi Alapítvánnyal közösen szervezi, és idén, a centenárium jegyében az Évfordulók emlékezete címet viseli. A március 17. és május 5. között online tartott 8 előadás a társadalomtudományok és a humaniórák olyan kiemelkedő, a nemzeti kultúrát meghatározó módon gazdagító alkotók, gondolkodók életművét mutatja majd be, akik születésük kerek évfordulóját ünnepelnék 2021-ben: a bölcsészkar ezzel szeretne tisztelegni a mesterek emléke előtt.


Az egyes életpályák bemutatása olyan tágabb kontextusban történik, amely nemzeti kultúránk határain túllépve az európai tradíció tágabb összefüggésrendszerében láttatja ezek jelentőségét. Így kerül bemutatásra Pilinszky János és a katolicizmus kapcsolata, Tar Sándor művészete a világirodalmi modernség és a posztmodernség határán, Szerb Antal sokarcúsága és az egyetemes művelődéstörténethez/történetíráshoz fűződő viszonya, Németh László és a magyar sorskérdések európai meghatározottságának újragondolásai, Bibó István és a politikai hisztéria, Mészöly Miklós világirodalom-képe, Gion Nándor fordíthatóságának kérdései és Csukás István műveinek szerepe a felnövekvő generációk gondolkodásának formálásában. Az előadásokat a szakterület legelismertebb művelői tartják, akik különböző szálakkal mind kapcsolódnak a szegedi bölcsészkarhoz: legtöbbjük Alma Matere az SZTE BTK (korábban JATE BTK) volt.


A bölcsészkar centenáriumi ünneplése ősszel további programokkal fog folytatódni.

A vírushelyzet miatt az AudMax Esték online előadásai a böcsészkar virtuális kávézójában, Az Odu nevű Facebook-csoportban (https://www.facebook.com/groups/AzOdu) követhetőek. Az előadások minden szerdán 18 órakor kezdődnek.


Az esemény az NKA Szépirodalmi Kollégiumának támogatásával valósul meg.


Részletes program:

2021. márc. 17. Hafner Zoltán: Költészet és hit. Pilinszky János korszakváltásai

2021. márc. 24. Füzi László: Kánon, újraértelmezett múlt és történetiség. A százhúsz éve született Németh Lászlóról

2021. márc. 31. Deczki Sarolta: A realizmuson innen és túl: Tar Sándor esete az új és a posztmodern prózával

2021. ápr. 7. Szolláth Dávid: A világirodalom Mészöly szemével. Kafka, Camus, Beckett és García Márquez Mészöly Miklós művei felől olvasva

2021. ápr. 14. Balog Iván: Bibó István a politikai hisztériákról

2021. ápr. 21. Lovász Andrea: Ló az iskolában. Csukás István és a gyerekirodalom ma

2021. ápr. 28. Urbanik Tímea: Egy irodalmi kaméleon: Szerb Antal

2021. máj. 5. Horváth Futó Hargita: ,,Lefordított” világok – átkódolt szövegek – intertextuális kiágazások. Gion Nándor művei idegen nyelven


A szervezők szeretettel várják mindazokat az egyetemi és nem egyetemi polgárokat, szegedieket és nem szegedieket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, olvasni, a világ minél több részletét megismerni jó, és akik a bölcsészkarral együtt ünnepelnének.


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Az SZTE BTK Kari Tanácsa legutóbbi, május 19-i ülésének témái a költségvetés, a hallgatói létszám növelése és ezzel párhuzamosan az új képzések kialakítása voltak. Az elhangzott beszámolók szerint az országos trenddel ellentétben, de az egyetem eredményeivel párhuzamosan az első helyes jelentkezők száma évek óta emelkedik, amit mások mellett a képzési kínálat bővítésével továbbra is ösztönözni szeretne a vezetés.