audmax_2021_karuzel

AudMax Esték: Évfordulók emlékezete

A magyar kultúra nagyjai előtt tiszteleg az egyetemi centenáriumát ünneplő szegedi bölcsészkar


A nemzeti kultúra egyik igen fontos emlékezeti mozzanata azoknak az évfordulóknak, jubileumoknak számontartása és ünneplése, amelyek meghatározó szerepet játszanak a történelmi és kulturális emlékezet formálásában.


A Szegedi Tudományegyetem számára ezért a 2021-es év különös jelentőséggel bír, hiszen éppen száz éve, 1921 októberében kezdődött az oktatás a Tisza-parti városban a Kolozsvárról elűzött egyetemen. Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara az egész évre kiterjedő megemlékezés-sorozattal kíván tisztelegni azok előtt a mesterek, iskolateremtő tudósok előtt, akik ezen az egyetemen oktatva nem csupán az intézmény, de Magyarország hírnevét is öregbítették a legkülönbözőbb tudományterületeken.

Ennek az ünneplésnek első állomása az AudMax Esték 2021-es tavaszi programsorozata. A már tradicionálissá vált rendezvényt az SZTE BTK a Pro Philosophia Szegediensi Alapítvánnyal közösen szervezi, és idén, a centenárium jegyében az Évfordulók emlékezete címet viseli. A március 17. és május 5. között online tartott 8 előadás a társadalomtudományok és a humaniórák olyan kiemelkedő, a nemzeti kultúrát meghatározó módon gazdagító alkotók, gondolkodók életművét mutatja majd be, akik születésük kerek évfordulóját ünnepelnék 2021-ben: a bölcsészkar ezzel szeretne tisztelegni a mesterek emléke előtt.


Az egyes életpályák bemutatása olyan tágabb kontextusban történik, amely nemzeti kultúránk határain túllépve az európai tradíció tágabb összefüggésrendszerében láttatja ezek jelentőségét. Így kerül bemutatásra Pilinszky János és a katolicizmus kapcsolata, Tar Sándor művészete a világirodalmi modernség és a posztmodernség határán, Szerb Antal sokarcúsága és az egyetemes művelődéstörténethez/történetíráshoz fűződő viszonya, Németh László és a magyar sorskérdések európai meghatározottságának újragondolásai, Bibó István és a politikai hisztéria, Mészöly Miklós világirodalom-képe, Gion Nándor fordíthatóságának kérdései és Csukás István műveinek szerepe a felnövekvő generációk gondolkodásának formálásában. Az előadásokat a szakterület legelismertebb művelői tartják, akik különböző szálakkal mind kapcsolódnak a szegedi bölcsészkarhoz: legtöbbjük Alma Matere az SZTE BTK (korábban JATE BTK) volt.


A bölcsészkar centenáriumi ünneplése ősszel további programokkal fog folytatódni.

A vírushelyzet miatt az AudMax Esték online előadásai a böcsészkar virtuális kávézójában, Az Odu nevű Facebook-csoportban (https://www.facebook.com/groups/AzOdu) követhetőek. Az előadások minden szerdán 18 órakor kezdődnek.


Az esemény az NKA Szépirodalmi Kollégiumának támogatásával valósul meg.


Részletes program:

2021. márc. 17. Hafner Zoltán: Költészet és hit. Pilinszky János korszakváltásai

2021. márc. 24. Füzi László: Kánon, újraértelmezett múlt és történetiség. A százhúsz éve született Németh Lászlóról

2021. márc. 31. Deczki Sarolta: A realizmuson innen és túl: Tar Sándor esete az új és a posztmodern prózával

2021. ápr. 7. Szolláth Dávid: A világirodalom Mészöly szemével. Kafka, Camus, Beckett és García Márquez Mészöly Miklós művei felől olvasva

2021. ápr. 14. Balog Iván: Bibó István a politikai hisztériákról

2021. ápr. 21. Lovász Andrea: Ló az iskolában. Csukás István és a gyerekirodalom ma

2021. ápr. 28. Urbanik Tímea: Egy irodalmi kaméleon: Szerb Antal

2021. máj. 5. Horváth Futó Hargita: ,,Lefordított” világok – átkódolt szövegek – intertextuális kiágazások. Gion Nándor művei idegen nyelven


A szervezők szeretettel várják mindazokat az egyetemi és nem egyetemi polgárokat, szegedieket és nem szegedieket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, olvasni, a világ minél több részletét megismerni jó, és akik a bölcsészkarral együtt ünnepelnének.


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!