A realizmuson innen és túl: Tar Sándor esete az új és a posztmodern prózával


Időpont: 2021. március 31., 18 óra

 

Tar_SandorTar Sándor első kötete, A 6714-es személy 1981-ben jelent meg, amikorra a realista prózahagyomány már kifulladni látszott, és megjelentek az új próza első darabjai, melyek fényében Tar novellisztikája sokak szemében „korszerűtlennek” tűnt. A kilencvenes években pedig a posztmodern irodalom szorította ki Tart a kánonból, majd a kétezres évek második felétől kezdtek el ismét érdeklődni iránta. Az előadás a Tar-próza recepcióját követi nyomon, ennek a viszonyát tisztázza a realista hagyományhoz, az új és a posztmodern prózához, kitekintéssel arra az inspirációra, amit a szerző a vajdasági irodalomtól kapott.

 

 Deczki_SaroltaDeczki Sarolta (Debrecen, 1977) az SZTE BTK-n szerzett magyar és filozófia szakos tanári diplomát, majd Vajda Mihálynál doktorált a Debreceni Egyetemen Edmund Husserl fenomenológiájából. 2006-ban került irodalomtörténészi, kritikusi pályára, több könyve és számos publikációja jelent meg a huszadik századi és a kortárs irodalom köréből. Jelenleg egy Tar Sándorról szóló monográfián dolgozik. Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztályának tudományos munkatársa. Kutatási területe a 20. századi és kortárs magyar próza, a test és idegenség problémái, irodalom és filozófia kapcsolata, a magyar szellemtörténeti iskola és a német szellemtudomány. Rendszeres résztvevője az Élet és Irodalom „ÉS-Kvartett” elnevezésű könyvkritikai beszélgetéssorozatának. Az MTA köztestületi és a Magyar Filozófiai Társaság tagja.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

044A0978_1024

Cafe Radnóti néven nyitotta meg kapuit október végén karunk új közösségi tere a szegediek és környékbeliek előtt, hivatalos átadójára pedig november 11-én került sor. A karunk volt magyar-francia szakos hallgatójáról, Radnóti Miklósról elnevezett kávézó számos irodalmi és művészeti rendezvénnyel várja az érdeklődőket, a BTK főépületében.