ÓrarendHétfő


Időpont, helyszín

Óra

8:00–10:00,

IV. tanterem

Sprachübung 2 (B2+) - Sóti Ildikó

10:00–12:00,

Wittman terem

Mészöly terem

Lektori terem, tolmács terem

Magyarország története 1920-1939 - Pihurik JuditAz udmurt irodalom - Suntcova Ekaterina


Az orosz beszédkészség fejlesztése 1. - Sarnyai Csaba

10:30 - 12:00,

Petőfi Spanyol előadó

Spanyol-Amerika története: az Ősi Amerika és a gyarmati korszak - Jancsó Katalin

12:00–14:00,

TIK


Mészöly terem

Bevezetés az irodalomtudományba – Horváth Márta, Szabó Erzsébet


Az udmurt filmkultúra - Suntcova Ekaterina

14:00 - 16:00,
NISZ 2
Sprachübung 5 C1 - Christina Schrödl

16:00–18:00,

Informatórium


Lektori terem

Nyelv, kultúra, társadalom – Sándor KláraAz orosz beszédkészség fejlesztése 1 - Mikola Gyöngyi

17:00 – 19:00,

Filozófia I.

Művészeti menedzsment – Herczeg Tamás

 

Kedd


Időpont, helyszín

Óra

8:00 – 10:00,

AudMax


VIII-as terem


Irinyi épület

A bölcselet nagy kérdései (Bevezetés a filozófiába) Pavlovits Tamás


Szinházelméletek - Kürtösi Katalin


Pragmatika - Németh T. Enikő

10:00 – 12:00,

3. terem


2.teremAltajisztikai Tanszék tanterme


Lektori, tolmácsterem

Bevezetés az orientalisztikába - Felföldi SzabolcsA Kárpát-medence külkapcsolatai a vaskorban - Dr. habil. Kulcsár Valéria


Kazak kezdő 1. - Raushangul MukushevaOrosz szövegolvasás és szövegalkotás - Sarnyai Csaba

12:00 – 13:00,

Altajisztikai Tanszék tantermeVII tanterem

Kazak leíró nyelvtan 1. - Raushangul MukushevaGörög történelem a kezdetektől a római hódítás koráig - Illés Imre Áron

14:00 – 16:00,

Petőfi I.


212-es terem


Lektori teremMészöly terem

Bevezetés a német nyelvű irodalom történetébe - Dr. Mihály Csilla, Dr. Szabó Erzsébet


Alapvető etika (Krémer Sándor)


Orosz szövegolvasás és szövegalkotás - Mikola Gyöngyi


Finn nyelv kezdőknek - Bíró Bernadett

16:00 – 18:00

AudMaxInformatóriumPetőfi Épület, I. teremNISZ 2


Mészöly terem

A filozófia története - Platóntól Nietzschéig – Gyenge ZoltánHunok és magyarok – a magyar huntudat története – Sándor Klára


Történelmi galaxisok vonzásában (Magyarország története 1945-től napjainkig) – Kalmár Melinda


Studentenzeitung - Christoph Beeh, Christina Schrödl

Finn nyelv középhaladóknak 1. - Bíró Bernadett

18:00 – 20:00,

Petőfi épület I.

Kierkegaard – Mozart – Bergman – Gyenge Zoltán

 

Szerda


Időpont, helyszín

Óra

8:00 - 10:00,

3.tanterem

Kisebbségi - többségi párbeszéd a kultúrában - Kelemen Zoltán

10:00 – 12:00,

3.terem


2.teremKlemm Antal szem.


Letori terem

A longobardok története és régészete - Dr. B.Tóth Ágnes

 

Az Árpád - kor története és régészete - Dr. habil Wolf Mária


Diskurzuselemzés - Németh T. Enikő


Szláv nyelvtani alapozó gyakorlatok 1 - Sarnyai Csaba

12:00 – 14:00,

Régészeti szeminárium fsz. 1.terem


212-es terem


3.teremBálint Sándor teremAudMax

Államvallás és vallási sokszínűség az ókorban - Draskóczyné Székely Melinda, Dávid Nóra, Illés Imre Áron, Priskin Gyula


Heidegger és Gadamer művészetfilozófiája (Krémer Sándor)


Honfoglalás- és államalapítás kori temetők összehasonlító vizsgálata - Révész László

 

Bevezetés a néprajzba - Varga Sándor


Bevezetés a nyelvtudományba - Maleczki Márta, Németh T. Enikő, Ivaskó Lívia, Szécsényi Tibor

14:00 – 16:00,

Bálint Sándor terem


Petőfi 9-es tanterem


Lektori terem

Magyarországi zsidó folklorisztika – Fényes Balázs, Glaesser Norbert


Művészeti manifesztumok - Váraljai Anna


Szláv nyelvtani alapozó gyakorlatok 1 - Mikola Gyöngyi

16:00 – 18:00,

3. terem


Zolnai terem


Klemm Antal terem

Bevezetés az őskor régészetébe - Dr. habil. Kulcsár Valéria, Szilágyi Katalin


Fordítási gyakorlatok - Szász Géza


Nyelv és kultúra - Sipőcz Katalin, Szeverényi Sándor, Bíró Bernadett

17:00 – 19:00

Koch Sándor Csongrád megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Szeged Kárász utca 11

Biblia könyvei - Biblia az európai kultúrában - Ócsai Tamás, Dr. Tonhaizer Tibor, Dr. Michelszi Richárd, Dr. Ősz-Farkas Ernő, Zámbó Zoltán, Dr. Tokics Imre, Csizmadia Róbert, Bihari Csaba, Dr. Szilvási András, Hegyes-Horváth Géza, Tóth Sándor

 

Csütörtök


Időpont, helyszín

Óra

10:00 - 12:00,
Petőfi 9-es terem

VIII-as tanterem

Műkritika írás - Váraljai AnnaDiskurzuselemzés 1 - Németh Zsuzsanna

13: 00 – 14:00,

Kristó terem

Modern magyar irodalom 1. – Szilágyi Zsófia

14:00 – 16:00,

Petőfi épület,

Német Nyelvészeti szeminárium

Deutsche Sprachübung B2 C1 - Christoph Beeh

16:00 – 18:00,

AudMax


Bevezetés a művészettörténetbe és esztétikába - Váraljai Anna, Gyene Zoltán

18:00 – 20:00,

107-es tanteremKoltay-Kastner terem

Az irodalom történeti tudománya: A szerelem poétikája – Hász-Fehér KatalinZoomorf ikonográfia és ikonológia - Vígh Éva


Péntek


Időpont, helyszín

Óra

8:30 – 10:00,

Kristó terem

Bevezetés a vallástudományba - Máté-Tóth András

10:00 – 12:00,

AudMax

Introduction to Literature, Culture and English Studies – Kiss Attila

14:00 – 16:00,

AudMax

Portugál nyelvgyakorlat 1 - Andorka Eszter, Joao Silva