Történeti Intézet

az intézet neve

Történeti Intézet

az intézethez tartozó tanszékek

Középkori Egyetemes Történeti Tanszék

Középkori és Kora újkori Magyar Történeti Tanszék

Jelenkortörténeti Tanszék

Modernkori Magyar Történeti Tanszék

Ókortörténeti Tanszék

Régészeti Tanszék

Történeti Segédtudományok Tanszék

Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék

intézetvezető

Dr. Szántó Richárd

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Szűcs Emese

intézeti ügyvivő szakértő

szucs.emese@szte.hu


Gorcsáné Nemes Alexandra Roberta

intézeti ügyvivő szakértő

gorcsane.nemes.alexandra.roberta@szte.hu

elérhetőség (hivatali telefonszám)

Szűcs Emese

szucs.emese@szte.hu


Gorcsáné Nemes Alexandra Roberta

gorcsane.nemes.alexandra.roberta@szte.hu

az intézet története

Az első világháborút követő erdélyi impériumváltás után 1921-ben Szeged adott otthont az 1872-ben alapított kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemnek. Az egyetem első szegedi éveitől kezdve, követve a Kolozsváron kialakult hagyományokat, teret biztosított a történettudományi kutatásokat és történettudományt oktató tanszékek számára, amelyek a Történeti Intézetbe szerveződve illeszkedtek a Bölcsészettudományi Kar intézményrendszerébe.

Az elmúlt évszázad alatt a Történeti Intézet neve, az Intézetet alkotó tanszékek száma, a tanszékek neve, felépítése is változott. Jelenleg nyolc tanszék és két kutatócsoport alkotja a Történeti Intézetet: Történeti Segédtudományok Tanszék, Régészeti Tanszék, Ókortörténeti Tanszék, Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, Középkori és Kora újkori Magyar Történeti Tanszék, Modernkori Magyar Történeti Tanszék, Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék, Jelenkortörténeti Tanszék, MTA−SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport.

A Történeti Intézet szervezi a történelem szakos képzéseket, a bolognai rendszerű alap (Ba) és mester (Ma) képzés mellett az osztatlan szakpáros történelemtanár-képzésre jelentkezhetnek felvételizők.

A Történeti Intézet 1994-ben indította a doktori képzést, amelynek keretében Antikvitás, Medievisztika, Modernkor, Jelenkortörténet doktori alprogram várja a hallgatókat.

Az intézet szakmai kiadványai az 1957 óta folyamatosan megjelenő Acta Historica, és a 2001 óta idegen nyelven napvilágot látó Chronica című folyóiratok. A kutatás iránt érdeklődő hallgatók számára a diákkör és az intézet közös kiadványa, a Documenta Historica hasábjai kínálnak publikációs lehetőséget. Az 1986-ban induló Aetas szegedi történészhallgatók szerkesztésében jelent meg, akik közül számosan az egyetem, illetve a Történeti Intézet tanszékeinek munkatársai lettek, így a folyóirat a Történeti Intézet tanszékeihez sok szállal kötődve, attól mégis függetlenül jelenik meg.

az intézet saját weboldala https://arts.u-szeged.hu/hist

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!