Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék

a tanszék neve

Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Alapképzés (BA)

Mesterképzés (MA)

Osztatlan képzés

Doktori képzés

tanszékvezető

Prof. Dr. Papp Sándor László egyetemi tanár

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Cziráki Zsuzsanna adjunktus

Dr. Hunyadi Zsolt habilitált egyetemi docens

Dr. Kordé Zoltán habilitált egyetemi docens

Dr. Szabados János adjunktus

Dr. Tóth Hajnalka adjunktus

Prof. Dr. Tóth Sándor László egyetemi tanár

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Szűcs Emese
intézeti ügyvivő szakértő
szucs.emese@szte.hu

Gorcsáné Nemes Alexandra Roberta
intézeti ügyvivő szakértő
gorcsane.nemes.alexadra.roberta@szte.hu

Telefon: 62/ 544-464

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Magyar Tudományos Akadémia és a Szegedi Tudományegyetem Oszmán-kori Kutatócsoportja

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-464

a tanszék története

A tanszékünk életében ma is jelentősége van annak a ténynek, hogy intézményünk elődje a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem volt. Az Egyetem Szegedre költözése után a korábbi szervezeti keretek fenntartására törekedett. A kolozsvári történész képzés két eleme számít a jelen tanszékünk elődjének, a Magyar Történeti és a Magyar Művelődéstörténeti tanszék, amely kettő 1938 szeptemberétől az akkor már Magyar Történeti Intézet részévé vált.

a tanszék saját weboldala

http://hist.bibl.u-szeged.hu/mta-szte/

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!