Modernkori Magyar Történeti Tanszék

a tanszék neve

Modernkori Magyar Történeti Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Történelem BA

Történelem MA

Történelem osztatlan tanári

tanszékvezető

Prof. Dr. Deák Ágnes egyetemi tanár

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Giczi Zsolt adjunktus

Pelyach István tudományos segédmunkatárs

Tamás Ágnes tudományos munkatárs

Prof. Dr. Zakar Péter egyetemi tanár

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Szűcs Emese

intézeti ügyvivő szakértő

szucs.emese@szte.hu


Mikuska Tiborné

intézeti ügyintéző

toriroda@hist.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

SZAB Délvidék-kutató Központ

elérhetőség (hivatali telefonszám)

546-759

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Idén, immáron huszonkettedik alkalommal, újra jelenléti formában szervezi meg karunk Hungarológia Központja a Nyári Egyetemet. A program keretében július 18-tól a világ különböző országaiból érkeznek a karra külföldi diákok, hogy a négyhetes itt-tartózkodásuk alatt közelebb kerülhessenek a magyar nyelvhez és kultúrához. Az idei év különlegessége, hogy a Nyári Egyetemmel párhuzamosan egy másik, hasonló célú program is elindul, július 26-án. A Manitobai Egyetemmel való új megállapodás alapján tíz kanadai diák tölt majd el három hetet Budapesten és Szegeden – a kulcsfogalom itt a köztéri emlékezet lesz.