Modernkori Magyar Történeti Tanszék

a tanszék neve

Modernkori Magyar Történeti Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Történelem BA

Történelem MA

Történelem osztatlan tanári

tanszékvezető

Prof. dr. Deák Ágnes egyetemi tanár

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Giczi Zsolt adjunktus

Pelyach István tudományos segédmunkatárs

Tamás Ágnes tudományos munkatárs

Dr. Zakar Péter egyetemi tanár

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Deákné Seres Anikó

saniko@hist.u-szeged.hu

Mikuska Tiborné

toriroda@hist.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

SZAB Délvidék-kutató Központ

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-759