Doktori iskolák

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának doktori iskolái

Gyorslinkek

I. Irodalomtudományi Doktori Iskola

II. Történelemtudományi Doktori Iskola

III. Nyelvtudományi Doktori Iskola

IV. Neveléstudományi Doktori Iskola

V. Málnás Bartók György Filozófiai Doktori Iskola

I. Irodalomtudományi Doktori Iskola

Iskolavezető: Prof. Dr. Szőnyi György Endre egyetemi tanár, DSc - geszonyi@hung.u-szeged.hu

Vezető-helyettes: Dr. Nagyillés János egyetemi docens, PhD - nagyillesjanos@gmail.com 

Weboldal: https://www.szegidi.hu/

Doktori referens: Csapó Bianka - csapo.bianka@hung.u-szeged.hu


Az Irodalomtudományi Doktori Iskola programjai:


1.

Angol nyelvű irodalmak és kultúrák Európában és Észak-Amerikában

Programvezető: Prof. Dr. Szőnyi György Endre egyetemi tanár, DSc - geszonyi@hung.u-szeged.hu

2.

Antik irodalom

Programvezető: Dr. Nagyillés János egyetemi docens, CSc - nagyillesjanos@gmail.com

3.

Francia irodalom

Programvezető: Dr. Gyimesi Timea egyetemi docens, PhD - gyimesitg@gmail.com

4.

Irodalomelmélet és vizuális kultúra program

Programvezető: Dr. Török Ervin egyetemi docens - et51ma@yahoo.com

5.

Klasszikus magyar irodalom

Programvezető: Prof. Dr. Szajbély Mihály egyetemi tanár, DSc - szajbely@hung.u-szeged.hu

6.

Modern magyar irodalom

Programvezető: Dr. Virág Zoltán habil. egyetemi docens, PhD - viragz@arts.u-szeged.hu

7.

Német nyelvű irodalmak

Programvezető: Dr. Bombitz Attila habil. egyetemi docens, PhD - bombitzilla@hotmail.com

8.

Neolatin irodalom

Programvezető: Dr. Kasza Péter habil. egyetemi docens, PhD - petrusfalx@gmail.com

9.

Olasz irodalom

Programvezető: Prof. Dr. Pál József egyetemi tanár, DSc - palzsf@lit.u-szeged.hu

10.

Orosz irodalom

Programvezető: Dr. Sarnyai Csaba egyetemi adjunktus, PhD - sarnyaicsaba@gmail.com

11.

Összehasonlító irodalomtudomány

Programvezető: Dr. Fogarasi György egyetemi docens - fogarasi@hung.u-szeged.hu

12.

Régi magyar irodalom

Programvezető: Prof. Dr. Balázs Mihály egyetemi tanár, DSc - rotonde@freemail.hu
II. Történelemtudományi Doktori Iskola

Iskolavezető: Prof. Dr. Papp Sándor egyetemi tanár, DSc - papps@hist.u-szeged.hu

Weboldal: http://www.arts.u-szeged.hu/tdi

Iskola titkár: Dr. Felföldi Szabolcs - felfoldi.szabolcs@antiq.u-szeged.hu

Doktori referens: Deákné Seres Anikó - saniko@hist.u-szeged.hu


A Történelemtudományi Doktori Iskola programjai:

1.

Antikvitás

Programvezető: Prof. Dr. Wojtilla Gyula professor emeritus, DSc - wojtilla@antiq.u-szeged.hu

2.

Medievisztika

Programvezető: Dr. Almási Tibor egyetemi docens, PhD - almasit@hist.u-szeged.hu

3.

Modernkor

Programvezető: Prof. Dr. Papp Sándor egyetemi tanár, DSc - papps@hist.u-szeged.hu

4.

Jelenkortörténet (1914 után)

Programvezető: Prof. Dr. Tomka Béla, egyetemi tanár, DSc - tomka@hist.u-szeged.hu
III. Nyelvtudományi Doktori Iskola

Iskolavezető: prof. dr. Németh T. Enikő - nemethen@hung.u-szeged.hu

Weboldal: http://www.arts.u-szeged.hu/nydi/


A Nyelvtudományi Doktori Iskola programjai:

1.

Altajisztika

Programvezető: Dr. Zimonyi István egyetemi tanár, DSc - zimonyi@hist.u-szeged.hu

Doktori referens: Dr. Zimonyi István egyetemi tanár, DSc - zimonyi@hist.u-szeged.hu

2.

Angol alkalmazott nyelvészet

Programvezető: Dr. Fenyvesi Anna habil. egyetemi docens, PhD - fenyvesi@lit.u-szeged.hu

Doktori referens: Dr. Fenyvesi Anna habil. egyetemi docens, PhD - fenyvesi@lit.u-szeged.hu

3.

Elméleti nyelvészet

Programvezető: Prof. Dr. Németh T. Enikő egyetemi tanár, DSc - nemethen@hung.u-szeged.hu

Doktori referens: Prof. Dr. Németh T. Enikő egyetemi tanár, DSc - nemethen@hung.u-szeged.hu

4.

Uráli nyelvészet

Programvezető: Prof. Dr. Bakró-Nagy Marianne professor emerita - bakro@nytud.hu

Doktori referens: Dr. Sipőcz Katalin docens, PhD - sipocz@hung.u-szeged.hu

5.

Francia nyelvészet

Programvezető: Dr. Gécseg Zsuzsanna habil. egyetemi docens, PhD - gecsegz@lit.u-szeged.hu

Doktori referens: Dr. Gécseg Zsuzsanna habil. egyetemi docens, PhD - gecsegz@lit.u-szeged.hu

6.

Magyar nyelvészet

Programvezető: Dr. Forgács Tamás habil. egyetemi docens, CSc - forgacs@hung.u-szeged.hu

Doktori referens: Dr. Schirm Anita adjunktus, PhD - schirmanita@gmail.com

7.

Német nyelvészet

Programvezető: Prof. Dr. Bassola Péter egyetemi tanár, DSc - bassola@lit.u-szeged.hu

Doktori referens: Dr. Rauzs Orsolya adjunktus, PhD - rauzs@lit.u-szeged.hu

8.

Orosz nyelvészet

Programvezető: Dr. Bibok Károly egyetemi docens, CSc - kbibok@lit.u-szeged.hu

Doktori referens: Dr. Bibok Károly egyetemi docens, CSc - kbibok@lit.u-szeged.hu

9.

Történeti szlavisztika

Programvezető: Prof. Dr. Kocsis Mihály egyetemi tanár, DSc - kocsism@lit.u-szeged.hu

Doktori referens: Dr. Balázs L. Gábor habil. egyetemi docens, PhD - gbalazs@lit.u-szeged.hu
IV. Neveléstudományi Doktori Iskola

Iskolavezető: Prof. Dr. Csapó Benő egyetemi tanár, DSc - csapo@edpsy.u-szeged.hu

Weboldal: http://www.edu.u-szeged.hu/phd/

Doktori referens: Dombóváriné Dr. Korom Erzsébet docens, DSc - korom@edpsy.u-szeged.hu


A Neveléstudományi Doktori Iskola programjai:

1.

Oktatáselmélet

Programvezető: Prof. Dr. Csapó Benő egyetemi tanár, DSc - csapo@edpsy.u-szeged.hu

2.

Pedagógiai értékelés

Programvezető: Prof. Dr. Vidákovich Tibor habil. egyetemi tanár - vidakovich@edpsy.u.szeged.hu

3.

Információs és kommunikációs technológiák az oktatásban

Programvezető: Prof. Dr. Molnár Gyöngyvér habil. egyetemi tanár, PhD - gymolnar@edpsy.u-szeged.hu

4.

Egészségnevelés

Programvezető: Dr. Barabás Katalin habil. docens, PhD - bar@nepsy.szote.u-szeged.hu

5.

Az oktatás és a nevelés pszichológiai és kognitív idegtudományi kérdései

Programvezető: Dr. Szokolszky Ágnes habil. docens, PhD - szokolszky@axelero.hu

6.

Történeti pedagógia, neveléstörténet

Programvezető: Prof. Dr. Pukánszky Béla egyetemi tanár, DSc - pukanszkyb@t-online.hu
V. Málnási Bartók György Filozófiai Doktori Iskola

Iskolavezető: Prof. Dr. Csejtei Dezső egyetemi tanár, DSc - cse@philo.u-szeged.hu

Weboldal: http://www.arts.u-szeged.hu/philo/doktori-iskola

Doktori referens: Dr. Mogyoródi Emese egyetemi docens, PhD - mogyorodi.emese@upmail.hu


A Málnási Bartók György Filozófiai Doktori Iskola programjai:

1.

Metafizika és metakritika

Programvezető: Prof. Dr. Csejtei Dezső egyetemi tanár, DSc - cse@philo.u-szeged.hu

2.

Etika, társadalom- és alkalmazott filozófia

Programvezető: Dr. Tóth János habil. egyetemi docens, PhD - jtoth@philo.u-szeged.hu

3.

Művészetfilozófia

Programvezető: Prof. Dr. Gyenge Zoltán egyetemi tanár, DSc - gye@philo.u-szeged.hu

4.

Kultúrfilozófia és kultúraelmélet

Programvezető: Prof. Odorics Ferenc DSc - odorics@hung.u-szeged.hu

5.

Valláselmélet

Programvezető: Prof. Máté-Tóth András - matetoth@rel.u-szeged.hu