Pályázati felhívás Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára


Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete szerinti előkészítő bizottság pályázatot hirdet 2018/2019. tanévre vonatkozóan Sopron Megyei Jogú Város Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjára.


Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól. Az ösztöndíjjal járó juttatások:


- az ösztöndíj odaítélésének napját magába foglaló és azt követő szemeszter idejére havonta 52 000 Ft vissza nem térítendő támogatás,


- az ösztöndíjas nevére szóló sopron.hu végződésű – határozatlan időre szóló - e-mail cím,


- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat protokoll-listáján való nyilvántartás, névre szóló meghívó az önkormányzat rendezvényeire,


- lehetőség az ösztöndíjas tevékenységének a helyi médiában való ismertetésére. 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő feltételeknek együttesen megfelel:


a) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 5 éve folyamatosan soproni lakóhellyel rendelkezik,

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, vagy egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatója,

c) jelenlegi, vagy korábbi bachelor tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és a pályázat beadását közvetlenül megelőzően legalább 55 kreditet megszerzett,

d) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két egymást követő lezárt szemeszterben felvett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 4,51,

e) tanulmányait teljes idejű alapképzésben, vagy ezt követő mesterképzésben, vagy az egységes osztatlan képzésben az első master diploma megszerzéséért folytatja,

f) kiemelkedő szakmai tevékenységéről dékáni ajánlással rendelkezik (a dékáni ajánlás tartalmi elemeit a rendelet 6. § f) pontja tartalmazza),

g) a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még nem töltötte be.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki fentebb leírt feltételeknek megfelel és saját szakirányban ideiglenesen külföldön tanul vagy tanult.


A pályázat benyújtásának további részleteiről a www.sopron.hu honlapon tájékozódhat.


A pályázatok benyújtási határideje: 2018. október 5., azokról Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. október 30-ig dönt.


Dr. Fodor Tamás polgármester, az előkészítő bizottság elnöke


Postacím:

Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj előkészítő bizottság

9400 Sopron, Fő tér 1.Friss Hírek

Friss Hírek RSS

MKN3

Élettörténet és emlékezet címmel harmadik alkalommal rendezi meg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudányi Kara az SZTE Klebelsberg Könyvtárral közösen a Magyar Könyvkiadók Napját. A kétnapos eseménynek 2019. október 1-jén a BTK épülete, míg október 2-án a könyvtár ad otthont. Az esti könyvbemutatókra, beszélgetésekre, illetve az Esterházy Péter emlékére szervezett, filozófusok és írók közös felolvasására pedig mindkét nap a Grand Caféba várják az érdeklődőeket.