Generációk értékei pályázat 2019

Generációk értékei címmel – második alkalommal – tanulmányi pályázatot hirdet három célcsoport részére három feldolgozási, bemutatási műfajban a néprajz, a hon- és népismeret témakörében.

A pályaművek beküldésének határideje: 2019. december 2.„A néphagyomány tart meg bennünket magyarnak s a nemzetközi műveltség tesz bennünket európaivá. […] Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai művelődés nyújthat, hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyarapítottuk az európai művelődést! Európa az egyéniséget keresi és értékeli bennünk, nem a tanulékonyságot.”

(Györffy István: A néphagyomány és a nemzeti művelődés, 1939.)

 

 

Pályázati felhívás

 

A Szegedi Tudományegyetem

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke

 

Generációk értékei címmel – második alkalommal – tanulmányi pályázatot hirdet három célcsoport részére három feldolgozási, bemutatási műfajban a néprajz, a hon- és népismeret témakörében.

 

A pályázók köre (célcsoportok):

 

1. Középiskolás diákok.

2. Legalább középiskolát végzett, de felsőfokú diplomával nem rendelkezők.

3. Felsőfokú, de nem néprajzi vagy kulturális antropológiai kimenetelű diplomával rendelkezők.

 

A témafeldolgozás, illetve -bemutatás választható lehetséges módjai („műfajai”):

 

1. Legalább 7, legfeljebb 15 oldal terjedelmű írásbeli dolgozat. A terjedelmi megkötés a főszövegre vonatkozik, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5 sorközzel, hozzá a téma szempontjából fontos mellékletek /képek, táblázatok stb./ kapcsolódhatnak. Az írásműnek személyes megfigyelésen, interjún, adatgyűjtésen, forrásfeltáráson kell alapulnia, lehetőség szerint utalva a témára vonatkozó néprajzi szakirodalomra.

 

2. Fotóesszé. A választott témát bemutató, 10-15 képből álló, önállóan készített fotósorozat, képenként rövid, legfeljebb 3 sornyi (250 karakter) aláírással, magyarázattal, mellékletként a dokumentáció helyszínét, időpontját (vagy időszakát) és az esemény, jelenség rövid, fél oldalas leírását tartalmazó adatlappal.

 

3. Film, filmjegyzet. A választott témát bemutató, 10-15 perces, önállóan készített filmfelvétel (lehet megvágott anyag), mellékletként a dokumentáció helyszínét, időpontját (vagy időszakát) és az esemény, jelenség rövid, legfeljebb másfél oldalas leírását tartalmazó adatlappal.

 

A témafeldolgozás során ha bármilyen technikai vagy szakmai kérdésük felmerülne, tanszékünk ügyvivő szakértője, Tóth Ágnes e-mail címén (agica@hung.u-szeged.hu) szíveskedjenek jelezni ezeket.

 

Választható témakörök:

 

Hagyományőrzés, hagyományalkotás, helyi ünnepek: vallási és családi ünnepek, fesztiválok.

 

Ünnepi ételeink: az egyházi ünnepkörök, vagy az életfordulók (keresztelő, lakodalom, halotti tor) vagy a családi ünnepek ételei, táplálkozási szokásai a változó időben.

 

Táncos örökségünk a változó időben.

 

A falusi társadalom átalakulása a 20. század második felében (a mezőgazdaság szocialista átalakítása és hatása a vidéki mindennapokra, kuláküldözés, modernizáció és lakáskultúra, a falusi ünnepek átalakulása, munkamigráció stb.).

 

A falusi életmód átalakulása a rendszerváltás után (a földbirtokviszonyok újrarendeződése, az egyéni gazdálkodás lehetőségei és nehézségei, a falvak elnéptelenedése, új beköltözők).

 

Halottak napja 2019 – hogyan emlékez(t)em magam és családom elhunyt szeretteinkre?

 

Kálmány Lajos néprajzi munkássága, emlékezete (pl. papi szolgálati helyein) – halála 100. évfordulóján.

 

A pályaművek beküldésének határideje: 2019. december 2.

 

A pályázatokat elektronikus formában az alábbi címre várjuk: agica@hung.u-szeged.hu

Kérjük, tüntesse fel, mely pályázói célcsoportban, mely intézményhez tartozóan pályázik!

 

A pályaműveket értékeljük és díjazzuk (I., II. és III. hely, különdíjak). A díjazottak néprajzi kiadványokból álló könyvcsomagot, könyvet kapnak, amit január második felében ünnepélyes keretek között vehetnek át. A meghívottak e napon a tanszéken „vendégeskednek”, ahol betekintést nyerhetnek az egyetemi néprajzi oktatásba és a kutatómunkába.

Idei pályázati kiírásunkat és a díjátadó alkalmát a Kálmány Lajos emlékév és tanszékünk mint a néprajz első hazai katedrája alapításának 90. évfordulója záróprogramjaként valósítjuk meg.

 

Pályázati felhívásunk és egyéb aktuális híreink megtekinthetők az alábbi honlapcímen:

https://etnoszeged.wordpress.com

 

Eredményes kutatómunkát kívánva, várakozással és üdvözlettel a tanszék minden oktatójának nevében:

 

Szeged, 2019. augusztus 7.

 

Dr. Simon András

tanszékvezető egyetemi docens

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

044A0978_1024

Cafe Radnóti néven nyitotta meg kapuit október végén karunk új közösségi tere a szegediek és környékbeliek előtt, hivatalos átadójára pedig november 11-én került sor. A karunk volt magyar-francia szakos hallgatójáról, Radnóti Miklósról elnevezett kávézó számos irodalmi és művészeti rendezvénnyel várja az érdeklődőket, a BTK főépületében.