Kari vezetés

A dékán és helyettesei

A Kar dékánja


gyen

Prof. dr. Gyenge Zoltán
egyetemi tanár
email: dekan@primus.arts.u-szeged.hu
Általános dékánhelyettes

skportre


Prof. dr. Sándor Klára
egyetemi tanár
email: altdh@primus.arts.u-szeged.hu
Oktatási dékánhelyettes

Gécseg Zsuzsanna


Dr. habil. Gécseg Zsuzsanna docens
fogadóóra: hétfő 8-9.30, II. emelet 2110. (Tanulmányi Osztály fogadószobája)

A fogadóórára előzetesen emailben be kell jelentkezni.

email: oktdh@primus.arts.u-szeged.hu
Külkapcsolati és ifjúsági dékánhelyettes

Vajda Zoltán


Dr. habil. Vajda Zoltán docens
fogadóóra: hétfő 13-14, szerda 13-14, II. emelet 2128.
email: ifjdh@primus.arts.u-szeged.hu, vajda@lit.u-szeged.hu