Vörös Gabriella, Szabó János József: Jazig nő és férfi temetkezése Szentesről


Regeszeti_Tsz_Voros_G1Vörös Gabriella, Szabó János József: Jazig nő és férfi temetkezése Szentesről. Friss régészeti adatok a Tiszántúl római kori benépesítéséhez

Pannonia provincia története és a Dunától keletre elterülő Barbarikum népeinek sorsa több mint négy évszázadon át nemcsak párhuzamos volt, hanem számos időszakban össze is fonódott. A rómaiak térfoglalása, a limes kiépítése és a szarmata jazigok alföldi megjelenése csaknem egy időben, az 1. század első évtizedeiben zajlott le. A korai jazig szállásterület súlypontja a Duna– Tisza közén volt, amit a régészeti adatok, főként kis sírszámú temetők rajzolnak ki. Vajon mikor telepedtek meg a mai Szentes környékén? Milyen kép alakult ki róluk a több mint egy évszázada folyó kutatások alapján? S vajon mit tud ehhez hozzátenni két frissen előkerült temetkezés? Ezekről a kérdésekről szól ez a kis kötet egy Szentes területén előkerült roppant izgalmas szarmata temetkezési hely apropóján.

Szentes, Koszta József Múzeum, 2019.
90 o., ISBN 978-963-9804-60-9

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!