MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoport

 

Kutatásvezető:

ELTE Prof. Dr. Hamar Imre, egyetemi tanár

SZTE Prof. Dr. Zimonyi István, egyetemi tanár

Tagok:

ELTE:

Dr. Kósa Gábor, tudományos tanácsadó

Dr. Hoppál Krisztina tudományos munkatárs

Dr. Horváth Csaba, tudományos segédmunkatárs

Csikó Anna, tudományos segédmunkatárs

SZTE:

Prof. Dr. Zimonyi István, tudományos tanácsadó

Dr. Dallos Edina, tudományos munkatárs

Dr. Kovács Szilvia, tudományos munkatárs

 

Vallások és kultúrák kölcsönhatása a Selyemút mentén. Az anyagi kultúrát vizsgáló régészetet, az eredeti (kínai, török, mongol, tibeti) forrásokkal foglalkozó filológiát és a történettudományt alkalmazva a korábbinál pontosabb kép rajzolható a Selyemút mentén zajló anyagi és szellemi jellegű interkulturális kapcsolatokról. A közös kutatócsoport az ELTE Kínai Tanszékéhez és az SZTE Altajisztikai Tanszékéhez van rendelve és a kutatás 50-50% oszlik meg a két egység között.

Mikor alakult: 2017. június 1.

Konferenciák:   2018. május 10-11. Szeged, BTK, Altajisztikai Tanszék

Nemzetközi workshop: The Mongols and the Silk Road(s) 2018. június 7. ELTE BTK Kínai Tanszék „Migráció, kultúrák találkozása és kölcsönhatása”

Publikációk:

Dallos, E., „A jó (szent) a pogány csuvasoknál.” In: Czövek Judit, Szulovszky János (szerk.) Közvetítő: Tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára. Budapest: Magyar Vallástudományi Társaság, 165–171. (2017)

Hoppál, K., „Vestis serica et odium luxoriae: Kínai selyemleletek Pannoniában.” Tisicum:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve 25: 209–222. (2017)

Hoppál, K., „Through Land and Sea: Long distance connections in Antiquity.” Hungarian Archaeology 2017/Summer: 1–6. (2017)

Kovács, Sz., „Bepillantás a 13–14. századi nyugati keresztény kultúra és térítés kínai és mongóliai emlékeibe.” In: Keller L. (szerk.) „Teljes tárgyilagosság és szigorú valóság”. XIII.

Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Vámbéry Polgári Társulás, 1–11. (2017)

Zimonyi, I., „Key Issues of the Early Hungarian History. Theories in the Light of Recent

Literature.” Archivum Eurasiae Medii Aevii 23: 299–315. (2017)